ECOFIN Jaunumi

No 15. līdz 16. maijam Finanšu ministrijas (FM) parlamentārā sekretāre Karina Ploka un FM pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Briselē, Beļģijā.

Eirogrupas sanāksmē plānots uzklausīt ziņojumus par Banku savienības aktualitātēm. Notiks Uzraudzības padomes priekšsēdētāja septiņpadsmitā uzklausīšana, savukārt Vienotā noregulējuma valde (VNV) ziņos par tās darbību. Tāpat tiek plānota informācijas apmaiņa par pārskatu par G7 valstu finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmi, kas norisinājās 11.- 13. maijā. Sanāksmē plānots pārrunāt arī makroekonomisko rādītāju attīstību eirozonā, Savukārt tematiskajā diskusijā paredzēts apspriest korporatīvajā sektorā gaidāmos strukturālos izaicinājumus paaugstinātas ģeopolitiskās spriedzes apstākļos un korporatīvo ievainojamību, kas izriet no enerģijas cenu kāpuma un pašreizējā inflācijas konteksta.

Eirogrupas paplašinātā formāta sanāksmes laikā plānots uzklausīt Eiropas Komisiju (EK) par digitālā eiro projekta virzības novērtējumu – starptautiskajiem aspektiem, jaunākajiem datiem un projektiem ES. Tāpat tiks apspriesti priekšlikumi Eirogrupas darba kārtībai turpmākajos divos gados par Kapitāla tirgus savienības attīstības tēmu.

ECOFIN sanāksmē paredzēts uzklausīt un diskutēt par EK priekšlikumu, kā pielāgot un stiprināt ES esošo banku krīžu vadības un noguldījumu apdrošināšanas (CMDI – crisis management and deposit insurance) sistēmu, īpašu uzmanību pievēršot vidējām un mazākām bankām. Pašlaik ir piemērots laiks, lai risinātu diskusiju par finanšu stabilitāti, noguldījumu aizsardzības garantiju, kā arī ekonomikas aizsargāšanu no banku nevēlamām izraisītām sekām.

Ņemot vērā Krievijas Federācijas uzsākto karu pret Ukrainu, EK informēs par sankciju īstenošanu pret Krieviju, galveno uzmanību pievēršot iespējai apiet ierobežojošos pasākumus attiecībā uz preču eksportu un importu no muitas perspektīvas. Koordinēta un pastāvīga sadarbība starp valstu muitas iestādēm, kā arī sadarbība ar EK un tās institūcijām ir priekšnosacījums ne tikai sankciju apiešanas novēršanai, bet arī jaunu un efektīvu sankciju noteikšanai.

Sanāksmē arīdzan ir plānots panākt vispārēju vienošanos par priekšlikumu Padomes Direktīvai par administratīvu sadarbību nodokļu jomā. Direktīvas priekšlikuma mērķis ir veicināt taisnīgumu nodokļu sistēmā. Priekšlikuma pamatā ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izstrādātā ziņošanas sistēma par kriptoaktīviem. Tajā ir noteiktas pienācīgas pārbaudes procedūras, ziņošanas prasības un citi noteikumi attiecībā uz kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir jāsniedz ziņojumus.

Tāpat ECOFIN sanāksmē ir plānota viedokļu apmaiņa par pašreizējo situāciju Atveseļošanas fonda īstenošanā. Dalībnieki atskatīsies uz G20 valstu finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmi un Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) pavasara sanāksmēm, kas norisinājās 10.-16. aprīlī. ES Padomes prezidentūra un EK informēs par sanāksmju būtiskākajiem secinājumiem.