Jaunumi

No 9. līdz 10.jūlijam Finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalās Eirogrupas un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) attālinātās videokonferences sanāksmēs.

Eirogrupas sanāksmes laikā tiks pārrunātas Eiropas Komisijas vasaras ekonomikas prognozes, budžeta situācija un fiskālā nostāju eirozonā, apspriežot esošo situāciju un nākotnes darbības attiecībā uz ieviestajiem fiskālajiem pasākumiem eirozonas dalībvalstīs. Sanāksmes laikā notiks arī Eirogrupas prezidenta vēlēšanas, kur savu kandidatūru dalībai vēlēšanās izvirzījuši trīs kandidāti – Īrijas finanšu ministrs Paskāls Donohjū (Pascal Donohoe), Luksemburgas finanšu ministrs Pjērs Gramenja (Pierre Gramegna) un Spānijas ekonomikas ministre Nadia Kalvinjo (Nadia Calvinho).

ECOFIN sanāksmes laikā Vācijas prezidentūra informēs par darba programmu 2020.gada otrajam pusgadam, kurā kā galvenā prioritāte izvirzīta Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošana un ekonomikas atveseļošanās. Sanāksmes ietvaros plānots apmainīties viedokļiem par aktuālo situāciju attiecībā uz pasākumiem Covid-19 krīzes mazināšanai ES līmenī, ietverot Eiropas Investīciju bankas garantiju fondu, Eiropas Stabilitātes mehānisma krīzes atbalsta instrumentu un Eiropas pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba riska mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) regulu. Tāpat sanāksmes ietvaros tiks izskatīti jautājumi saistībā ar taisnīgu un efektīvu nodokļu jomu, integrētākiem finanšu tirgiem, ES Muitas savienības turpmāku attīstību un ES budžetu 2021. gadam.

Noslēgumā Eiropas Komisija un Eiropas Centrālā banka prezentēs ziņojumus, par abu iestāžu novērtēšanas progresu eiro ieviešanā attiecībā uz Ekonomikas un monetārās savienības prasību izpildi septiņām ES dalībvalstīm (t.i. Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas, Ungārijas, Polijas, Rumānijas un Zviedrijas).