Jaunumi EEZ un Norvēģijas granti

Ceturtdien, 27. maijā, norisināsies ikgadējā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu sanāksme. Tās laikā Finanšu ministrija, Ārlietu ministrija un nozaru ministriju pārstāvji ar Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Finanšu instrumenta biroja, kā arī Norvēģijas un Islandes vēstniecības pārstāvjiem pārrunās EEZ un Norvēģijas grantu ieguldījumu progresu,  tostarp arī progresu divpusējo attiecību stiprināšanā.

“EEZ un Norvēģijas grantu atbalsts Latvijai vienmēr bijis būtisks, taču īpaši svarīgs tas ir tagad, kad dažādas jomas izjūt pandēmijas radītās sekas. Vēl līdz 2025. gadam dažādi projekti varēs saņemt grantu atbalstu un mērķtiecīgi to ieguldīt attīstībā,” atzīmē Valsts sekretāres vietnieks ES fondu jautājumos Armands Eberhards.

Neskatoties uz pandēmijas ietekmi, līdz šim ir panākts ievērojams progress grantu ieguldīšanā. Šobrīd uzsākta vairāk kā puse iepriekš noteikto projektu īstenošana. Viens no iepriekš noteiktajiem projektiem ir tieslietu jomā - Olaines cietuma teritorijā uzsākts darbs pie korekcijas dienesta personāla apmācības centra un atklātā režīma cietuma izveides. Izglītības jomā stabils progress ir visos četros inovācijas centru attīstības projektos  - Daugavpilī, Liepājā, Cēsīs un Ventspilī. Tāpat turpinās ieviešana četros projektos iekšlietu jomā, lai veicinātu sadarbību tiesībsargājošo iestāžu starpā ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, trauksmes celšanas sistēmas izveidē, ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā robežšķērsošanas vietā “Terehova” un Valsts policijas projektā ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā. Kā arī divi projekti uzsākti klimata pārmaiņu politikas jomā.

Vienlaicīgi, izglītības un pētniecības jomā ar rekordlielu pieteikumu skaitu noslēdzies atklātais projektu konkurss Baltijas pētniecības programmā, kurā atbalstu saņems astoņi pētniecības projekti Latvijā. Savukārt atklātajā konkursā stipendiju aktivitātē pieteikušās piecas Latvijas augstskolas. Tāpat noslēdzies konkurss par vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas aktivitāti, kurā plānots apstiprināt trīs projektus.

Šobrīd ir aktīvi divi atklātie projektu konkursi, viens, kurā atbalstu var saņemt komersanti zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešanai ražošanā. Otrs - kultūras jomā, kurā atbalsts paredzēts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai visos Latvijas reģionos.

Vienlīdz aktīva interese ir arī par Divpusējās sadarbības fonda atbalstu. Līdz šim šajā fondā ir apstiprinātas iniciatīvas par 1,26 miljoniem eiro, vēl līdz 2025.gadam atstājot pieejamus 0,48 miljonus eiro jaunām iniciatīvām. Fonda mērķis ir stiprināt Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas divpusējās attiecības ar Latviju tādās jomās kā drošība, pētniecība, kultūras mantojuma saglabāšana, mediju stiprināšana, sabiedrības līdzdalība un atklātības veicināšana.

Līdz šim granti snieguši ieguldījumu tādās Latvijas attīstībai būtiskās jomās kā tieslietas, zinātne un inovācijas, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, vide, kultūras mantojuma saglabāšana un pilsoniskā sabiedrība.

Lai pirmais uzzinātu par atklāto projektu konkursiem piesakies Jaunumiem tīmekļa vietnē www.norwaygrants.lv

EEZ un Norvēģijas granti