Finanšu ministrs Jaunumi

Otrdien, 11. janvārī, finanšu ministrs Jānis Reirs tikās ar Eirogrupas prezidentu, Īrijas finanšu ministru Paskalu Donohū (Paschal Donohue). Tikšanās laikā tika pārrunāti  nākamā pusgada Eirogrupas darba kārtības aktuālie jautājumi, tostarp darbs pie Banku savienības izveides pabeigšanas un ekonomikas izaicinājumi, turpinoties Covid-19 pandēmijai.

Banku savienības mērķis ir nodrošināt, lai banku sektors eirozonā un Eiropas Savienībā (ES) būtu stabils, drošs un uzticams, tādējādi veicinot finanšu stabilitāti. Sarunas laikā finanšu ministrs informēja par Latvijas nostāju, ka pilnvērtīga banku savienība ir būtiska, lai nodrošinātu ES banku sistēmas stabilitāti, un ļauj bankām pildīt savu lomu ekonomikas un uzņēmumu finansēšanā, jo īpaši pēc Covid-19 krīzes. Latvija atbalsta pakāpenisku un laika grafikā noteiktu darba plānu par visiem elementiem, kas nepieciešami Banku savienības izveidei.

Tāpat ministrs norādīja, ka atbalstāma ir Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas izveide ar nosacījumu, ka visiem noguldītājiem tiktu nodrošināta vienlīdzīga un pietiekama aizsardzība neatkarīgi no atrašanās vietas ES. Nepieciešams arī turpināt pilnveidot krīzes vadības sistēmu, lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu sistēmu, kas der visām kredītiestādēm un ir saderīga ar valsts atbalsta sistēmu. Attiecīgi, skatot pārrobežu integrācijas jautājumu, jāņem vērā, ka ir nepieciešams nodrošināt finanšu stabilitātes saglabāšanu valstu un ES līmenī.

Tikšanās laikā ministrs ar Eirogrupas prezidentu pārrunāja arī izaicinājumus, ar ko ES un eirozonas ekonomika sastopas Covid-19 pandēmijas laikā.

Eirogrupa ir neformāla struktūra, kurā ministri no eirozonas dalībvalstīm apspriež jautājumus saistībā ar viņu pārstāvēto valstu kopīgajiem pienākumiem attiecībā uz eiro. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt ciešu ekonomikas politikas koordināciju starp eirozonas dalībvalstīm. Tās mērķis ir arī veicināt apstākļus spēcīgākai ekonomikas izaugsmei. Eirogrupa savu priekšsēdētāju ievēl uz 2,5 gadiem ar vienkāršu balsu vairākumu. Kopš 2020. gada 13. jūlija Eirogrupas priekšsēdētājs ir Īrijas finanšu, publisko izdevumu un reformu ministrs Paskals Donohū.