Jaunumi

Piektdien, 8. maijā, attālināti norisināsies Eirogrupas sanāksme, kurā piedalīsies finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji. Tajā plānots pārrunāt aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus, īpaši pievēršot uzmanību ārkārtas situācijai COVID-19 dēļ.

Sanāksmē plānota viedokļu apmaiņa par ekonomikas situāciju eirozonā, pamatojoties uz pavasara ekonomikas prognozēm, ko prezentēs Eiropas Komisija. Tajās īpaši vērsta uzmanība uz COVID-19 radīto ietekmi, izaicinājumiem un tālāko attīstību, attiecīgi gatavojot pamatu eirozonas ekonomikas atjaunošanai.

Noderīga ziņa? Padalies!

Ministriem paredzēts apmainīties viedokļiem par aktuālo situāciju un ietekmi uz ekonomiku COVID-19 izraisītās krīzes dēļ, jo īpaši pēc 2020. gada 23. aprīļa Eiropadomes pieņemtajiem lēmumiem, kas cita starpā paredz izveidot vairākus Eiropas Savienības (ES) līmeņa instrumentus.

Tiks skatīts Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) paaugstinātu nosacījumu kredītlīnijas (ECCL), kas dod iespēju visām eirozonas valstīm aizņemties 2% apmērā no IKP, jautājums. ECCL nodrošinātu aizdevumus COVID-19 radīto veselības aprūpes un sociālekonomisko izdevumu segšanai. Piedāvāti standartizēti aizdevuma nosacījumi, neatkarīgi no valstu fiskālās situācijas, paredzot valsts apņemšanos pēc krīzes ievērot Stabilitātes un izaugsmes paktā noteiktos ES ekonomiskās pārvaldības un atbildīgas fiskālās politikas nosacījumus. Instrumenta apjoms eirozonai kopumā tiek plānots 240 miljardu eiro apmērā, no kura Latvijas aizņēmuma iespējas varētu veidot apmēram 600 miljonus eiro.

Ministriem ir jāvienojas par kopīgu politisko nostāju attiecībā uz ESM ECCL dokumentu pakotni, kas ietver novērtējumu par eirozonas dalībvalstu kvalificēšanos instrumentam, atbilstības kritērijus, kā arī dalībvalstu parādu ilgtspējas analīzi. Finansēšanas nepieciešamības izvērtēšana tiks veikta, pamatojoties uz Eiropas Komisijas pavasara ekonomikas prognozēm.

Eirogrupas sanāksmes laikā ministri tiks informēti arī par Portugāles 11. pēc-programmas uzraudzības rezultātiem un atjaunoto Budžeta plāna projektu Austrijai. Tāpat plānots informēt par pārrunāto G7 ministru līmeņa sanāksmes laikā, īpaši uzsverot COVID-19 aktualitātes un tālāko rīcību krīzes seku mazināšanai.

 

 Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā