Jaunumi Viedoklis

Apspriešanas pasākumu mērķis ir apkopot plaša ieinteresēto personu loka viedokļus par problēmām, kuras iecerēts risināt ar šīs iniciatīvas palīdzību, aptvertajiem potenciālajiem politikas risinājumiem, kā arī katras alternatīvas tvērumu un tehniskajiem aspektiem.

Ieinteresētās personas, kuras tiks iesaistītas apspriešanā, ir muitas iestādes, uzņēmēju asociācijas/federācijas, ES un valstu kompetentās iestādes, kas nodarbojas ar jautājumiem, kuri ir saistīti ar muitu, kā arī ES un trešo valstu pilsoņi.

Eiropas Komisija ir norādījusi, ka jo īpaši vēlas saņemt atbildes no uzņēmējiem, kuri ir saistīti ar muitas jomu (piem., MVU, kas nodarbojas ar importu/eksportu, uzņēmumi, muitas brokeri, speciālisti jautājumos, kas attiecas uz tirdzniecības piegādes ķēdi), muitas dienestiem, attiecīgo jomu (piem., tirgus uzraudzība, krāpšanas apkarošana, datu aizsardzība, veselības un drošības noteikumu ievērošana) valsts iestādēm, patērētājiem un akadēmisko aprindu pārstāvjiem.

Saite uz sabiedrisko apspriešanu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13316-Revision-of-the-Union-Customs-Code_en.

Apspriešanas termiņš ir šā gada 14.septembris.