Jaunumi

Otrdien, 9. martā, notiks Twinning projekta par publisko izdevumu efektivitāti un lietderību Ziemeļmaķedonijā Uzraudzības komiteja, kurā pārrunās projekta aktivitāšu ieviešanu. Pēc sekmīgas Twinning projekta apstiprināšanas Eiropas Komisijā pagājušā gada februārī augsti profesionālu ekspertu komanda no Latvijas, Nīderlandes Karalistes, Horvātijas un Bulgārijas ieguva tiesības apmācīt Ziemeļmaķedonijas speciālistus. Projekta mērķis ir plānoto trīs gadu laikā uzlabot publisko izdevumu efektivitāti un lietderību, īstenojot Ziemeļmaķedonijas valsts finanšu pārvaldības reformas programmu.

Jau ir pagājis dinamisks un izaicinājumiem piepildīts gads, kura laikā kompetentākie Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta, Eiropas Savienības (ES) fondu revīzijas departamenta un Valsts kases eksperti ir dalījušies zināšanās un pieredzē Ziemeļmaķedonijas speciālistiem. Arī šogad projektā izraudzītie vadošie eksperti turpinās īstenot aktivitātes galvenajos projekta ieviešanas virzienos:

  • Sniegt atbalstu jaunā Budžeta likuma ieviešanai;
  • Stiprināt valsts iekšējo finanšu kontroles sistēmu, izstrādājot sistēmas regulējošos politikas attīstības dokumentus;
  • Uzlabot ES finanšu interešu aizsardzības sistēmu, efektīvi īstenojot Valsts stratēģiju krāpšanas apkarošanai ES finanšu interešu aizsardzībai.

Dalība Twinning projektā ir būtiska ne tikai Latvijas Finanšu ministrijas un Valsts kases tēla veidošanai, bet arī valstij kopumā, jo tas ir Latvijas kompetences apliecinājums ES dalībvalstu vidū. Finanšu ministrijas un Valsts kases ekspertiem izrādītā uzticība un atzinīgs viņu kompetences novērtējums dod papildu enerģiju veicināt citu izaugsmi un profesionāli augt pašiem.