Ēnu ekonomikas ierobežošana Jaunumi

Ceturtdien, 23. septembrī, Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēdē Finanšu ministrija (FM) informēja par sagatavoto un iesniegto Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021. – 2022. gadam projektu.

Ņemot vērā pētījumos secināto, Ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumu plāns 2021. – 2022. gadam ir izstrādāts, definējot cīņu pret “aplokšņu algu” maksāšanu kā prioritāti šim periodam. “Aplokšņu algu” mazināšanai veicami pasākumi attiecībā uz nelegālas izcelsmes skaidras naudas avotiem, katrā specifiskā tautsaimniecības nozarē atbildīgajām ministrijām sadarbībā ar noteiktas tautsaimniecības nozares ekspertiem (asociācijām, biedrībām u.c.) identificējot apstākļus un faktorus, kas sekmē neuzskaitītu skaidras naudas līdzekļu izcelsmi un tālāku apriti, tostarp “aplokšņu algu” izmaksās.

Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēdes dalībnieki bija vienisprātis, ka ēnu ekonomika kropļo tirgu, kavē investīcijas un sabiedrības attīstību kopumā. Pēc intensīvām diskusijām tika pieņemti šādi lēmumi:

  • apstiprināt piecus rīcības virzienus “aplokšņu algām” maksājamo līdzekļu izcelsmes avotu mazināšanai: nereģistrēta saimnieciskā darbība, nedeklarēta nodarbinātība un neuzrādīta darba samaksa, neuzskaitīti darījumi un nelegāla preču aprite, skaidras naudas neuzskaitīta un nekontrolēta aprite, kā arī nodokļu nomaksas veicināšana un īstenot ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna projekta pasākumus;
  • nozaru ministriem sadarbībā ar tautsaimniecības nozarēm identificēt riska faktorus un mēneša laikā iesniegt priekšlikumus ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna papildināšanai;
  • FM virzīt ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna projektu apstiprināšanai Ministru kabinetā;
  • FM sagatavot normatīvā akta projektu, nosakot vispārējo iedzīvotāju ienākumu deklarēšanas pienākumu (2023.gadā deklarēt ienākumu apmēru par 2022.gadu un turpmāk katru gadu) un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

Sēdes laikā valdības sociālie un sadarbības partneri īpaši akcentēja nepieciešamību likt būtiskāku uzsvaru uz ministriju dialogu ar nozaru organizācijām, lai panāktu biznesa vides sakārtošanos vairākās nozarēs. Tādejādi tiks nodrošināta godprātīga nodokļu saistību izpilde.

Pēc iepriekšējā Ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumu plāna 2016. – 2020. gadam termiņa beigām FM sāka darbu jauna Ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumu plāna izveidei. Plāns gatavots, uzklausot tautsaimniecības nozaru asociācijas, uzņēmējus un ekspertus, kā arī nozaru ministrijas par konstatētiem ēnu ekonomiku veicinošiem faktoriem un priekšlikumiem turpmākajam darbam ēnu ekonomikas mazināšanai noteiktā tautsaimniecības nozarē un valstī kopumā.