Ēnu ekonomikas ierobežošana Jaunumi

Ceturtdien, 3. martā, notika Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēde, kurā tika vērtēts Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns un izskatīti Ģenerālprokuratūras priekšlikumi par iespējamo tiesisko risinājumu cīņai ar nelikumīgi iegūtiem līdzekļiem

Padome izvērtēja jau iepriekš skatīto Finanšu ministrijas sagatavoto Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2021./2022. gadam, kas pēc Padomes lēmuma ir ticis papildināts ar jauniem ierosinātiem uzdevumiem un saskaņots ar iesaistītajām ministrijām un nevalstiskajām organizācijām. Ņemot vērā dinamisko notikumu gaitu un mainīgos apstākļus, plāns ir izveidots kā atvērta tipa dokuments, lai operatīvi varētu veikt papildinājumus un integrēt jaunas iniciatīvas. Sanāksmē tika nolemts aktualizēto plānu virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Saistībā ar Ģenerālprokuratūras iesniegtajiem priekšlikumiem par vispārējo iedzīvotāju ienākumu deklarēšanu un par iespējamo tiesisko risinājumu cīņai ar nelikumīgi iegūtiem līdzekļiem, sanāksmes dalībnieki uzklausīja Ģenerālprokurora, tieslietu ministra, Finanšu ministrijas kā arī citu padomes locekļu viedokļus. Tika nolemts turpināt ekspertu darbu Tieslietu ministrijā izveidotajās darba grupās par administratīvā procesa, kriminālprocesa un civilprocesa jautājumiem, iesaistot arī nevalstiskos sadarbības partnerus.

Ēnu ekonomikas apkarošanas padome ir koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir ēnu ekonomikas apkarošanas jomā koordinēt un uzraudzīt atbildīgo institūciju – valsts pārvaldes iestāžu un nevalstisko organizāciju darbību. To vada Ministru prezidents.