ECOFIN Jaunumi

No 6. līdz 7. decembrim finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Briselē, Beļģijā.

Eirogrupas sanāksmes laikā plānots pārrunāt Grieķijas 12. pastiprinātās uzraudzības ziņojumu un parāda politikas pasākumus, kā arī pēcprogrammas uzraudzību Kiprai, Portugālei, Īrijai, Spānijai. Tāpat paredzēts pārrunāt Eirogrupas darba programmu 2022. gada 1. pusgadam, Starptautiskā Valūtas fonda IV panta misiju eirozonā un eirozonas rekomendācijas, kā arī eirozonas dalībvalstu budžeta plānu projektu novērtējumu.

ECOFIN sanāksmes laikā paredzēts uzklausīt progresa ziņojumu par Banku savienības stiprināšanu, kā arī debatēt par Kapitāla tirgu savienības tiesību aktu paketi. Viens no priekšlikumiem ir izveidot Eiropas vienoto piekļuves punktu – digitālu datu apstrādes rīku, kas nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai par finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspējību (ESAP). Tādējādi tiks sekmētas pārrobežu investīcijas un arī Latvijas uzņēmumu “redzamība”. Piedāvāts arī veikt regulatīvā ietvara harmonizāciju tiem alternatīvajiem ieguldījumu fondiem, kas izsniedz aizdevumus uzņēmumiem, kā arī atvieglot Eiropas ilgtermiņa fondu izveidi un sekmēt to pievilcību investoriem.

Tāpat ministri uzklausīs progresa ziņojumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas tiesību aktu paketi. Starp tiem ir arī priekšlikums izveidot jaunu ES aģentūru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanai. Priekšlikumu mērķis ir uzlabot iespējas atklāt aizdomīgus darījumus un novērst līdz šim konstatētās nepilnības, kas noziedzniekiem nodrošina iespēju legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus vai finansēt teroristu darbības, izmantojot finanšu sistēmu.

Sanāksmē plānots diskutēt, kā arī vienoties par priekšlikumu Padomes direktīvai par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmēm. Ar priekšlikumu tiek precizēta Padomes direktīva par kopējo PVN sistēmu attiecībā uz samazināto PVN likmju piemērošanu, gan precizējot PVN samazināto likmju sarakstu, gan arī piemērošanas principus. Latvija atbalsta, ka samazinātai PVN likmei jānes labums galapatērētājam un jāīsteno vispārējās nozīmes mērķi.

Ministri pārrunās arī ekonomikas atveseļošanās jautājumus Eiropā un Atveseļošanas fonda īstenošanu. Kopumā oficiāli iesniegti 26 dalībvalstu plāni, no tiem 22 plāniem ir Eiropas Komisijas novērtējums un Padomes īstenošanas lēmumi ir apstiprināti Padomē. Atlikušos plānus paredzēts izskatīt tuvāko mēnešu laikā.

ECOFIN uzklausīs arī Eiropas Komisijas prezentāciju par ar 2022. gada Eiropas semestri saistītiem jautājumiem, tostarp ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes pētījumu 2022, brīdinājuma mehānisma ziņojumu 2022 un eirozonas ekonomikas politikas rekomendācijas. Tāpat ministri uzklausīs arī Eiropas Fiskālās padomes 2021. gada ziņojumu un diskutēs par Rīcības kodeksu (uzņēmējdarbības nodokļiem).