Jaunumi Sabiedrības līdzdalība

Finanšu ministrijai (FM) ir svarīga jēgpilna un efektīva sabiedrības līdzdalība izsvērtu un kvalitatīvu lēmumu izstrādē, kā arī darba atklātība un caurskatāmība. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies.

Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Tai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma “blaknes”, kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir mērķa grupai piemēroti, saprotami un efektīvi.

FM ikdienas darbā, situāciju novērtēšanā un normatīvo aktu izstrādē sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Ja par kādu no FM darba jomām jums ir pieejama papildu informācija vai viedokļi un vēlaties sniegt savu pienesumu politikas veidošanā, aicinām iepazīties ar informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām un pievienoties!

Ar FM politikām iepazīsties mājaslapas sadaļā Nozares politika

Vairāk informācijas par iespējām iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām iesaistīties politikas veidošanas procesā un regulējuma izveidē FM mājaslapās sadaļā Sabiedrības līdzdalība.