Jaunumi

Pirmdien, 29. augustā, mācību vizītē Finanšu ministrijā (FM) bija ieradušies Kosovas FM kolēģi, lai iepazītos ar pieredzi un gūtajām mācībām komercdarbības atbalsta kontroles jomā. Vizīte notika Eiropas Komisijas (EK) finansētā projekta “Eiropas Savienības atbalsts Kosovas Konkurences padomei un Valsts atbalsta komisijai” ietvaros.

Kopā ar FM ekspertiem ar savu pieredzi dalījās arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Ekonomikas ministrijas pārstāvji, sniedzot ieskatu, kā Latvijā tiek piemēroti Eiropas Savienības līmenī noteiktie nosacījumi komercdarbības atbalsta kontrolei un kāda bijusi Latvijas iestāžu pieredze šajos jautājumos pirms iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā.

Kosovas delegācijas pārstāvji izrādīja interesi arī par praktiskajiem aspektiem komercdarbības atbalsta piešķiršanas procesā un tai sekojošajā uzraudzības posmā. Tāpat Kosovas FM pārstāvji iepazinās ar 2019. gadā izstrādāto un ieviesto de minimis* atbalsta uzskaites sistēmu, tās darbības principiem un rezultātiem, kas ļauj nodrošināt efektīvu Latvijā piešķirtā de minimis atbalsta kontroli.

Komercdarbības atbalsta kontroles jautājumi ir nozīmīgi, lai nodrošinātu konkurenci Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā, tā palīdz uzturēt funkcionējošu Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Komercdarbības atbalsta kontroles institūcija funkcijas Latvijā pilda FM un Zemkopības ministrija atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likumam. Komercdarbības atbalsta kontroles jautājumi ir jāievēro arī tad, kad Eiropas Savienības dalībvalstis izstrādā pasākumus, ar ko atbalsta ekonomiku Covid-19 uzliesmojuma situācijā, kā arī saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā.

 

 

* De minimis ir EK ieviests minimālā apjoma atbalsta jēdziens, kas nosaka, ka atbalsta projekti par mazām summām, kuriem faktiski nav ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību starp dalībvalstīm, netiek pakļauti vispārējām komercdarbības atbalsta kontroles prasībām. Par de minimis atbalstu tiek uzskatīts atbalsts, kas nepārsniedz 200 000 EUR. Minēto 200 000 EUR bruto summu nedrīkst pārsniegt trīs fiskālo gadu laika posmā.