AFCOS

No 8. līdz 12. aprīlim Finanšu ministrijas Eiropas Savienības (ES) fondu revīzijas departaments ceturto reizi organizēja Ukrainas Ekonomiskās drošības biroja vizīti Rīgā par ES finanšu interešu aizsardzības sistēmas izveidi un ieviešanu Ukrainā. Vizītei pirmo reizi pievienojās pārstāvji arī no Ukrainas Valsts kontroles dienesta. Tā sniedza būtisku ieguldījumu Ukrainas tuvināšanā Asociācijas nolīguma starp ES un Ukrainu ietverto nosacījumu izpildei, jo ietvēra praktiskas problēmas un to risinājumus.

Pozitīvi vērtējam, ka pie mums ieradās delegācija no divām dažādām iestādēm, kas diskusijām pievienoja jaunu skatījumu uz jau iepriekš identificētām problēmām. Darba grupa strādāja aktīvi, un jau šīs nedēļas laikā jūtam, ka esam iekustinājuši procesus, kurus Ukrainas kolēģiem būs jāturpina attīstīt patstāvīgi. Novērtējam, ka šīs vizītes laikā pievienojās OLAF eksperte, kura veiksmīgi vadīja diskusiju starp iestādēm par sadarbību ar OLAF,” pauda Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta direktore Nata Lasmane.

Tāpat nedēļas gaitā delegāciju viesmīlīgi uzņēma Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūvētajās un restaurētajās telpās, kā arī Rīgas cirkā, kur tika sniegta iespēja iepazīties ar ES fondu projektu īstenošanu. Šādu objektu iepazīšana ir būtiska, lai Ukrainas iestādes varētu veiksmīgāk nākotnē īstenot projektus.

Vizīte tiek organizēta projekta “Atbalsts Ukrainas Ekonomiskās drošības biroja spēju stiprināšanai Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības jomā” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības sistēmas izveidi un ieviešanu un stiprināt Ukrainas Ekonomiskās drošības biroja kapacitāti. Projekts saņēmis Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas finansējumu 2023. gadā no attīstības sadarbības budžeta.