Trešdien, 26. maijā, finanšu ministrs Jānis Reirs tikās ar Francijas vēstnieci Latvijā Aurēliju Ruajē-Gunēnu (Mme Aurélie Royet-Gounin). Tikšanās laikā tika pārrunātas Atveseļošanas fonda plāna aktualitātes, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas progress, kā arī citas nozares aktualitātes un abu valstu sadarbības jautājumi.

Sarunas laikā finanšu ministrs informēja vēstnieci par Atveseļošanas fonda plānā paredzētajām reformām un investīciju virzieniem. Latvija kā viena no pirmajām valstīm iesniedza savu Atveseļošanas fonda plānu Eiropas Komisijā (EK) 30. aprīlī. Pašlaik sarunas par tā apstiprināšanu ir noslēguma fāzē, un sagaidāms, ka plāns tiks apstiprināts jau nākamajā mēnesī.

Atveseļošanas fonda plāns EK iesniegts par visu atbalsta grantu daļu 1,82 miljardu eiro apmērā, kas ir maksimālais Latvijai pieejamais finansējuma apjoms, pamatojoties uz aktuālajām ekonomikas prognozēm.

Tikšanās laikā ministrs ar vēstnieci pārrunāja arī Latvijas panākto progresu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, uzsverot, ka ir ieguldīts nozīmīgs darbs, lai izpildītu visas Moneyval rekomendācijas un pilnveidotu nacionālo regulējumu, kā arī skaidri demonstrētu tā efektivitāti piemērošanā. Latvija turpina strādāt pie sistēmas pilnveidošanas, ņemot vērā labāko starptautisko praksi, standartus un risinājumus.

Latvijā īstenotais finanšu sektora “kapitālais remonts” turpinās, īstenojot vienu no visambiciozākajām finanšu sektora reformu programmām Eiropā. Tādējādi parādām savu apņemšanos veidot stabilu un caurredzamu finanšu sektoru kā pamatu ilgtspējīgai izaugsmei un labklājībai.

Covid-19 pandēmija nesusi būtiskas izmaiņas gan iedzīvotājiem, gan dažādās nozarēs strādājošiem uzņēmumiem. Lai mazinātu pandēmijas efektu, nozīmīgi līdzekļi novirzīti gan iedzīvotāju atbalstam, gan nozaru vajadzībām un darbības stabilizēšanai. Finanšu ministrs apliecināja, ka ieviestie atbalsta mehānismi ir palīdzējuši noturēt zemāku bezdarba pieaugumu nekā kaimiņvalstīs. Tāpat, pandēmijai turpinoties, ekonomika jau ir labāk pielāgojusies Covid-19 ierobežojumiem un situācija Latvijas tirdzniecības partnervalstīs un pasaules ekonomikā ir daudz labvēlīgāka nekā pirms gada.