Jaunumi

Pirmdien, 13. jūlijā, finanšu ministrs Jānis Reirs sarunā ar jauno ģenerālprokuroru Juri Stukānu pārrunāja aktuālākos jautājumus, tostarp par sabiedrības informēšanu saistībā ar finanšu noziegumiem un to novēršanu un par prokuratūras finansējumu.

Sarunas gaitā Ģenerālprokurors informēja par savām darba prioritātēm – pirmstiesas izmeklēšanas kvalitātes uzlabošanu, pirmstiesas izmeklēšanas termiņa samazināšanu un prokuroru un izmeklētāju kvalifikācijas paaugstināšanu.

Savukārt Finanšu ministrs apstiprināja nostāju par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atklātību un pauda viedokli, ka VID izmeklēšanas iestādēm ir jānodrošina regulāra un pilnvērtīga komunikācija. Tostarp VID jāatklāj sabiedrībai informācija arī par darbinieku iesaisti noziedzīgos nodarījumos un informācija par finanšu noziegumiem un dienesta veiktajiem pasākumiem to atklāšanā un novēršanā.

Sarunas laikā gan finanšu ministrs, gan ģenerālprokurors bija vienisprātis, ka VID jākļūst aktīvākam sabiedrības informētības ziņā un ka tai ir liela nozīme finanšu noziegumu un korupcijas prevencijā.