Jaunumi

Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumam 33 pašvaldībām tiks piešķirta vienreizēja dotācija Covid-19 izraisīto seku pārvarēšanai un novēršanai kopumā 5 miljonu eiro apmērā, no tiem 4,3 miljoni eiro Latgales pašvaldībām. Dotācija ir vienreizēja palīdzība Covid-19 pandēmijas izraisīto ekonomisko seku mazināšanai tām pašvaldībām, kurām ir viszemākie ieņēmumi un augstākais bezdarba līmenis. Līdzekļi tiks ieskaitīti pašvaldībām jau tuvākajās dienās vienā maksājumā, un pašvaldībām būs iespēja pieņemt lēmumu par to efektīvāko izlietojumu.

Sarunās ar pašvaldībām esam vienisprātis, ka Covid-19 radītā krīze valstī ir izaicinājums ne tikai valdībai, bet arī pašvaldībām. Kopīgs darbs vienmēr nes labākus augļus. Tieši tāpēc pašvaldību iesaistei un konstruktīviem priekšlikumiem ir nozīmīga loma, lai rastu efektīvus risinājumus, sniedzot mērķtiecīgu atbalstu. Papildu dotācija dos iespēju pašvaldībām drošāk turēties pretī krīzes radītajiem izaicinājumiem, turklāt tās pašas varēs izlemt, kādam mērķim piešķirtos līdzekļus novirzīt,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Papildu dotācija ir piešķirta tām pašvaldībām, kurām pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas ir vismaz par 10% zemāki ieņēmumi nekā vidēji valstī uz vienu izlīdzināto vienību 2021. gadā – 474 eiro. Līdz ar to dotācija pienākas pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu vienību ir 427 eiro un zemāk, tajā pat laikā nepārsniedzot 2020. gada līmeni. Tāpat tiek ņemts vērā princips, ka dotāciju piešķir pašvaldībām, kurām bezdarba līmenis 2020. gada pēdējo piecu mēnešu laikā ir augstāks nekā vidēji valstī, kas 2020. gada pēdējos piecos mēnešos bija 6,0%.

Pateicoties labajai iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildei 2020. gadā pašvaldību kontos ir saglabājušies būtiski finanšu resursi, 2020. gada beigās sasniedzot 496,6 miljonus eiro, kas ir par  6,9 miljoniem eiro vairāk nekā 2020. gada sākumā. Kopējais naudas līdzekļu atlikums Latgales reģiona pašvaldībām ir 62,4 miljoni eiro.

Atšķirībā no kopējā ieņēmumu kritumu valsts budžetā, pašvaldībām 2020. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde bija labāka nekā sākotnēji plānots. Pašvaldību budžetos 2020. gadā tika ieskaitīts par 3,38% jeb 47,5 miljoniem eiro vairāk. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir būtiskākais pašvaldību ieņēmumu avots, turklāt pašvaldībām ir garantēta šī nodokļu ieņēmumu prognoze.

Papildus tiek nodrošināti citi valsts budžeta atbalsta pasākumi, piemēram, vienreizējs pabalsts pirmsskolas iestāžu pedagogiem un auklītēm, kopumā pašvaldībām 5,8 miljonu eiro apmērā, kā arī citi valsts atbalsta pasākumi, kas regulāri tiek pilnveidoti atbilstoši aktuālākajai situācijai un faktiskajai nepieciešamībai.

Sadarbībai ir jābūt mērķtiecīgai, izlēmīgai un rezultāts jāsasniedz visefektīvākajā veidā, līdz šim tas ir veiksmīgi izdevies.