Jaunumi

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) iesniedzis apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) jaunu elektroenerģijas pārvades sistēmas tarifu, kas izstrādāts atbilstoši SPRK šā gada jūnijā apstiprinātajai jaunajai metodikai. AST ir panākusi pakalpojuma sniegšanas izmaksu samazinājumu 1,5 miljonu eiro gadā jeb 2% apmērā. Tas paveikts, šogad īstenojot finanšu ministra virzīto reformu – no AS “Latvijas elektriskie tīkli” nododot Pārvades sistēmas operatora īpašumā elektropārvades līnijas, apakšstacijas un sadales punktus, kā arī ieviešot citus AST darbības efektivitātes paaugstināšanas plāna pasākumus.

SPRK ir noraidījis priekšlikumu pārvades sistēmas uzturēšanu apmaksāt no pārrobežu maksas ieņēmumiem, kā tas tika darīts iepriekšējos gados. Līdz ar to, neraugoties uz panākto AST pakalpojumu izmaksu samazinājumu, kopējā tarifu bāze pieaug. Katra lietotāja tarifs būs atkarīgs no pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitātes.  

“Drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas pārvades pakalpojumu nodrošināšana pie iespējami zema tarifa ir kapitālsabiedrības centrālais uzdevums. Regulators nav novērtējis visus riskus un šā brīža ekonomisko situāciju, un jaunā SPRK metodika nav pietiekami pamatota. Pašlaik, pēc COVID-19 izraisītajiem satricinājumiem ekonomikā, nav īstais brīdis strauji mainīt līdzšinējo kārtību, kas ietekmēs gan iedzīvotājus, gan uzņēmumu darbību. Aicinu SPRK skaidrot izveidojušos situāciju un metodiku atcelt, jo tā nav situācijai atbilstoša un ir izstrādāta sasteigti,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.

Jau šā gada maijā publiskās konsultācijas laikā Finanšu ministrija aicināja regulatoru veikt rūpīgu un padziļinātu izvērtējumu un aprēķinus plānotajai izmaiņu ietekmei uz elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu gala lietotājiem, valsts budžetu, kā arī valsts ekonomiku kopumā, īpaši ņemot vērā to, ka nākotnē valsts ekonomikai sagaidāmi izaicinājumu pilni gadi. Turklāt padziļināta analīze būtu veicama ne tikai attiecībā uz tiem elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu lietotājiem, kuriem prognozējams tarifa samazinājums, bet arī uz tiem, kam atbilstoši regulatora piedāvātajai tarifa metodikai paredzēts kopējā tarifa pieaugums.

Jaunā regulatora izstrādātā metodika paredz mainīt proporciju starp fiksēto un mainīgo tarifa daļu un ieviest ražotāja maksu par pieslēgumu. Līdz ar to daļai lietotāju par pārvades pakalpojumu var nākties maksāt vairāk, bet daļai – maksājumi samazināsies. Atbilstoši aplēsēm tiem patērētājiem, kuri savu uzstādīto jaudu izmanto efektīvi (tas ir par 20% un vairāk), izmaksas samazināsies.