Jaunumi Finanšu ministrs ES

No 21. līdz 22. maijam finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas un neformālajā Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Lisabonā, Portugālē.

Eirogrupas sanāksmes laikā plānota viedokļu apmaiņa ar Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) priekšsēdētāju par makroekonomisko un fiskālo attīstību eirozonā. Sanāksmes turpinājumā notiks tematiska diskusija par Pielāgošanās mehānismu darbību eirozonā – atziņas no Covid-19 pandēmijas. Tāpat tiks izskatīta Eirogrupas darba programma šā gada otrajam pusgadam. Savukārt banku savienības formātā finanšu ministri uzklausīs trīspadsmito Uzraudzības padomes priekšsēdētāja ziņojumu, kā arī ziņojumu par Vienotās noregulējuma valdes nesenajām darbībām.

Neformālā ECOFIN sanāksme sāksies ar diskusijām par ekonomikas un fiskālās politikas atveseļošanās veicināšanu un Eirogrupas prezidenta ziņojumu. Ministri diskutēs par to, kā rast risinājumus galvenajiem izaicinājumiem – izstrādāt atbilstošu politiku, kas sekmētu ekonomikas atjaunošanos, un nodrošināt pāreju no pašreizējiem ārkārtas situācijas atbalsta pasākumiem uz atbalstu ekonomikas atgūšanās fāzei, vienlaikus saglabājot uzsvaru uz vidēja termiņa fiskālo ilgtspēju.

Sanāksmes turpinājumā plānota ministru un centrālo banku vadītāju viedokļu apmaiņa par to, kā uzlabot monetārās un fiskālās politikas efektivitāti un salāgot to kopīgo ietekmi uz ekonomisko izaugsmi īstermiņā un ilgtermiņā. Latvija atbalsta tādu fiskālā atbalsta nodrošināšanu, kas samēro nepieciešamību sniegt mērķētu pagaidu atbalstu tiem ekonomikas sektoriem, kas krīzē cietuši visvairāk, vienlaikus nodrošinot arī tādu fiskālo pozīciju, kas neuzliek nesamērīgu spiedienu uz publiskajām finansēm vidējā un ilgākā termiņā.

ECOFIN laikā paredzēts apspriest finanšu un ne-finanšu sektora mijiedarbību ekonomikā kā pašreizējā, tā arī paredzamajā atveseļošanās stadijā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta mērķētai pieejai attiecībā uz finansiālās grūtībās nonākušiem dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešams atbalsts maksātspējas nodrošināšanai, krīzes ietekmei uz kredītiestādēm un citām finanšu institūcijām, kā arī ES un tās dalībvalstīm pieejamajiem rīkiem, lai pārtrauktu saikni starp valsts finanšu sistēmu un no atbalsta atkarīgajiem uzņēmumiem reālajā ekonomikā.

Otrajā sanāksmes dienā ministri tiks aicināti apspriest zaļo nodokļu politikas nākotni ES un tās nozīmi ekonomikas atveseļošanā, vides nodokļu mijiedarbību ar plašāku nodokļu sistēmu un vides nodokļu ietekmi uz konkurētspēju un taisnīgumu.

Sanāksmes noslēgumā domnīca Bruegel piedāvās ministriem savu redzējumu par Covid-19 seku radītajām un prognozētajām atšķirībām ES atveseļošanās ātrumā, kā arī pārrunās jautājumus, kas skar ekonomikas izaugsmes nākotnes risinājumus.