Jaunumi Simtgades stipendija

Jau sesto gadu Latvijas vidējās izglītības iestādēm ir iespēja izvirzīt šā mācību gada absolventus Latvijas Simtgades stipendijas saņemšanai. Arī šogad stipendiju piešķirs izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam vienam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, pilsonisko aktivitāti, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Izglītības iestādes, kuras 2022./2023. mācību gadā absolvē vairāk nekā 100 vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības skolēnu, stipendijas saņemšanai var izvirzīt divus pretendentus.

“Pateicoties Simtgades stipendiju projektam, esam iepazinuši daudz zinošu, aktīvu, talantīgu un neatlaidīgu  jauniešu no visas Latvijas, kuri ne vien izglītojas un pilnveidojas paši, bet arī iedvesmo vienaudžus un līdzcilvēkus. Arī šogad aicinām skolas rūpīgi izvērtēt absolventu līdzšinējo ieguldījumu un prasmes, lai paveikto varam novērtēt un jauniem panākumiem iedvesmot arī ar stipendiju,” uzsver Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.

Lai izglītības iestādes absolvents varētu saņemt stipendiju, izglītības iestādei līdz 2023. gada 26. maijam Finanšu ministrijā jāiesniedz pretendenta pieteikums par 2022./2023. mācību gada vienu absolventu vai diviem absolventiem, ja izglītības iestādē ir vairāk nekā 100 vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas absolventu.

Vērienīgais stipendiju projekts Latvijas vidusskolu absolventiem tika atklāts, sagaidot Latvijas simtgadi. Kopš 2018. gada stipendiju saņēmuši jau vairāk nekā 1700 talantīgu Latvijas skolu absolventu.

Stipendiju atbalsta programmu īsteno Finanšu ministrija (FM), Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto. Ne mazāk kā 500 eiro atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā.

Stipendijas nolikums