Jaunumi

Augsto Covid-19 inficēšanās rādītāju ietekmē visu šā gada pirmo ceturksni turpinājās stingri ierobežojumi vairākās jomās, tajā skaitā tirdzniecības nozarē. Tādējādi, cenšoties ierobežot slimības izplatību, 2021. gada februārī, salīdzinot ar šo pašu periodu pirms gada, kopējie mazumtirdzniecības apjomi saruka līdzīgā tempā kā janvārī – par 8,5%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tā rezultātā pirmajos divos šā gada mēnešos pārdošanas apjomi mazumtirdzniecībā ir samazinājušies par 9%. Savukārt martā tirdzniecības apjomu krituma tempam būtu jākļūst mērenākam, ņemot vērā pērnā gada marta zemāku bāzi, kad mazumtirdzniecības nozari un Latviju kopumā pirmo reizi skāra Covid-19 slimība.

Tāpat kā janvārī arī februārī straujāko tirdzniecības apjomu kritumu uzrādīja nepārtikas preču mazumtirdzniecība, atskaitot degvielu, jo šo preču tirdzniecību visvairāk skāra Covid-19 regulējošie ierobežojumi. Tādējādi pārdošanas apjomi ar nepārtikas precēm februārī gada griezumā saruka par 21,5% un divos mēnešos – par 22,5%.

Starp nepārtikas preču grupām pārdošanas apjomi visstraujāk saruka apģērbu un apavu mazumtirdzniecībā (-63,9% gada griezumā), kā arī būvmateriālu (metālizstrādājumu, krāsu un stiklu) mazumtirdzniecībā (-25,7%). Farmaceitisko un medicīnisko piederumu mazumtirdzniecība februārī bija par 6,5% zemāka nekā pirms gada. Savukārt pārdošanas apjomu kāpumu uzrādīja mājsaimniecības elektropreču mazumtirdzniecība, kur reģistrēts 20% pieaugums.

Atšķirībā no iepriekšējā mēneša, kad pārtikas preču mazumtirdzniecībā tika reģistrēts pārdošanas samazinājums, februārī šī preču grupa uzrādīja mazumtirdzniecības apjomu pieaugumu par 1,7%. Tas ir saistīts ar Covid-19 ierobežojumu mīkstināšanu, kad februāra pirmajā pusē pārtikas preču veikalos tika atļauts tirgot arī tajos esošās nepārtikas preces. Tomēr divos mēnešos pārtikas preču mazumtirdzniecībā joprojām tika reģistrēts neliels apjomu samazinājums – par 0,3%.

Auto degvielas mazumtirdzniecībā februārī turpinājās pārdošanas apjomu kāpums, lai gan pieauguma temps bija lēnāks nekā janvārī. Tas skaidrojams ar pakāpeniski augošajām degvielas cenām, tomēr jāatzīmē, ka tās joprojām bija par 4,7% zemākas nekā pirms gada. Tādējādi šā gada februārī salīdzinājumā ar pērnā gada februāri degvielas tirdzniecības apjomi palielinājās par 5,2%, kamēr divos mēnešos kopā degvielas tirdzniecība bija par 9,8% augstāka nekā pirms gada.

Saglabājoties stingriem ierobežojumiem tirdzniecībā, kā arī pakalpojumu nozarē, arī februārī turpināja pieaugt iedzīvotāju uzkrājumi. Kā liecina Latvijas Bankas dati, februārī, salīdzinot ar 2020. gada februāri, kopumā Latvijas komercbanku piesaistīto mājsaimniecību noguldījumu apjoms sasniedza 8,57 miljardus eiro, pieaugot gada laikā par 14,9%. Straujo noguldījumu apjoma pieaugumu nodrošināja iedzīvotāju finansiālo līdzekļu atlikumu bankas kontā uz dienas beigām kāpums, kas gada laikā palielinājās par 27,9%, sasniedzot 7,42 miljardus eiro. Savukārt, pārējie noguldījumi, proti, noteikta termiņa mājsaimniecību noguldījumi un noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu sarukuši attiecīgi par 28,5% un 32,3%. Tas norāda uz iedzīvotāju rīcībā esošo līdzekļu pieaugumu, kas tiks novirzīts patēriņam brīdī, kad, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, tiks būtiski mīkstināti ierobežojumi ne tikai tirdzniecības nozarē, bet arī pakalpojumu sniegšanā.

Ja martā noteikumi, kas regulē tirdzniecības nozares darbību, saglabājās tikpat stingri kā februārī, tad sagaidāms, ka aprīlī, uzreiz pēc Lieldienām, ierobežojumi varētu tikt daļēji mīkstināti, ļaujot darboties mazajiem veikaliem, kā arī āra tirdzniecībai. Tādējādi aprīlī sagaidāms mazumtirdzniecības pieaugums, ko veicinās ne tikai iepriekš minētās izmaiņas ierobežojumos, bet arī ļoti zemais mazumtirdzniecības apjomu līmenis pērnā gada aprīlī.