Ceturtdien, 8. aprīlī, Ministru kabinets (MK) izskatīs Finanšu ministrijas (FM) sagatavotu informatīvo ziņojumu par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu. Informatīvā ziņojuma ietvaros, ņemot vērā Valsts kontroles revīzijā konstatēto un ieteikto, sniegts sākotnējās situācijas problēmu izvērtējums un sagatavots plāns spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķu un sasnieguma rādītāju definēšanai. Informatīvajā ziņojumā iekļauti gan nodokļu atvieglojumi, kuriem mērķis un sasniedzamie rādītāji ir definējami, gan nodokļu atvieglojumi, kuriem mērķis un sasniedzamie rādītāji nav definējami.

Valsts kontroles revīzijas ziņojumā minēto uzdevumu izpildei definēta sadarbība ar nozaru ministrijām un institūcijām, lai norādītu atbildīgo institūciju noteikšanu un saskaņošanu spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķu un sasnieguma rādītāju definēšanai. Tāpat ziņojumā sniegts ieskats par šobrīd Latvijā piemēroto nodokļu atvieglojumu situāciju.

Par nodokļu atvieglojumu var uzskatīt jebkuras novirzes no attiecīgās valsts likumos noteiktā vispārējā nodokļu režīma, kas kādam nodokļu maksātājam vai maksātāju grupai paredz nodokļa sloga samazinājumu vai izdevīgāku nodokļa nomaksas kārtību. Latvijā pašlaik tiek piemēroti 309 nodokļu atvieglojumi dažādās nozarēs. 2018. gadā kopējais būtiskāko nodokļu atvieglojumu apmērs bija 2 253,8 miljoni eiro, kas ir vairāk nekā 1/3 daļa jeb 37,7% no analizēto nodokļu kopējiem ieņēmumiem un 7,63% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

116 spēkā esošajiem nodokļu atvieglojumiem atbilstoši laika grafikam no 2021. gada 30. jūnija līdz 2022. gada 30. decembrim tiks definēti mērķi un sasnieguma rādītāji, bet 191 nodokļu atvieglojumam ir sniegts pamatojums, kādēļ mērķis un sasnieguma rādītāji nav definējami.

Informatīvais ziņojums skatāms MK mājaslapā.