Ceturtdien, 18. martā, Ministru kabinets skatīja Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam un nolēma jautājuma izskatīšanu atlikt, uzdodot Finanšu ministrijai (FM) dokumentā precizēt jautājumus par pašvaldību tiesībām azartspēļu licences izsniegšanas procesā. Pamatnostādnes ir pirmais šo jomu regulējošais politikas plānošanas dokuments, un tas skar daudzu ministriju kompetences. Pamatnostādņu mērķis ir veicināt sabiedrības interešu aizstāvību, mazinot ar azartspēlēm un izlozēm saistītos riskus, nodrošinot kontrolētu, caurskatāmu, legālu, sociāli atbildīgu un atkarības riskus neradošu azartspēļu un izložu organizēšanas vidi.

Pamatnostādnēs ietverti rīcības virzieni sabiedrības aizsardzībai, reklāmas ierobežojumu kontrolei, azartspēļu zāļu vizuālajam noformējumam (maksimāli padarot to neitrālu un atbilstošu kopējai pilsētu kultūrvēsturiskai videi), nelegālo un nelicencēto azartspēļu un izložu mazināšanai, azartspēļu pieejamības ierobežošanai, kā arī nozares uzraudzībai. Dokumentā paredzēts noteikt vecuma ierobežojumus dalībai azartspēlēs un izlozēs, attiecīgi nosakot, ka piedalīties azartspēlēs var personas no 21 gada vecuma, savukārt izlozēs – no 18 gadu vecuma. Vienlaikus iecerēts noteikt ierobežojumu azartspēļu darba laikam, laikā no plkst. 6.00 līdz 9.00, izņemot totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietās.

Pamatnostādnēs risināts azartspēļu reklāmas aizlieguma kontroles jautājums, nosakot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju kā atbildīgo iestādi un paredzot tās tiesības bloķēt vai ierobežot piekļuvi konkrētajai tīmekļa vietnei, kas satur azartspēļu reklāmu. Tāpat dokumentā iekļauts pasākumu kopums, lai mazinātu sabiedrības motivāciju piedalīties azartspēlēs, kā arī ir plānots īstenot valsts mēroga sabiedrības informēšanas pasākumus par procesu atkarības riskiem.

Izvirzīto mērķu sasniegšanā iecerēts iesaistīt pašvaldības un uzdot tām izstrādāt priekšlikumus alternatīvu brīvā laika pavadīšanas veidu integrācijai teritorijās, kur azartspēļu zāle ir vieglāk pieejama salīdzinājumā ar citām brīvā laika pavadīšanas iespējām, tostarp izmantojot pašvaldību rīcībā esošo infrastruktūru.

Vienlaikus ir piedāvāts paplašināt to vietu uzskaitījumu, kur aizliegts organizēt azartspēles, paredzot lēmuma pieņemšanu par azartspēļu organizēšanu tikai valsts līmenī. Plānots noteikt liegumu organizēt azartspēles ēkās vai būvēs, kur izvietotas pirmsskolas izglītības iestādes, pamata un vidējās izglītības iestādes un 250 metru attālumā vai perimetrā no to ieejas. Plānots aizliegt organizēt azartspēles publiskos spēļu un rekreācijas laukumos, kā arī 250 metru attālumā vai perimetrā no to ieejas. Azartspēles plānots aizliegt arī dzīvojamās ēkās ārpus Rīgas centra un tā aizsardzības zonas, kā arī dzīvojamās ēkās citās Latvijas pilsētās.

No pamatnostādnēm arī izriet priekšlikums aizliegt smēķēšanu azartspēļu zālēs un kazino, kurās uz regulējuma pieņemšanas brīdi nav ierīkotas speciālās pastiprinātās ventilācijas telpas, kā arī izslēgt iespēju azartspēļu spēlēšanas laikā piedāvāt alkoholu par brīvu. Tāpat rosināts uzdot azartspēļu un izložu organizētājiem pienākumu konstruktīvi nodalīt azartspēļu organizēšanas vietās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu telpas no telpām, kurās tiek spēlētas azartspēles.

Pamatnostādņu projekts skatāms Ministru kabineta mājaslapā