Jaunumi

Pirmdien, 20. septembrī, Finanšu ministrijā (FM) notika Valsts kases pārvaldnieka  Kaspara Āboliņa un FM parlamentārā sekretāra Ata Zakatistova tikšanās ar Eiropas Padomes Attīstības bankas (EPAB) prezidentu Rolfu Venzelu (Rolf Wenzel). Tikšanās laikā EPAB prezidents informēja par bankas atbalstu dalībvalstīm, reaģējot uz Covid-19 radītajām problēmām, operatīvi  apstiprinot aizdevuma projektus dalībvalstīm. Tāpat notika viedokļu apmaiņa par situāciju finanšu tirgos, kā arī par iespējām un nosacījumiem, īstenojot valstij svarīgus infrastruktūras projektus.

EPAB ir daudzpusīga starptautiska finanšu institūcija ar izteiktu sociālo mandātu tās darbībā. Tā tika izveidota 1956. gada 16. aprīlī ar mērķi rast risinājumus bēgļu un imigrantu problēmām. EPAB ir vecākā daudzpusīgā institūcija Eiropā. Latvija tai pievienojās 1998. gada 14. septembrī. EPAB nodrošina aizdevumus un garantijas 42 bankas dalībvalstīm.

Periodā no 1998. līdz 2020. gadam Latvijai apstiprināti 11 projekti par kopējo summu 372,9 miljoni eiro. Pašreiz īstenošanas stadijā ir divi projekti: 2018. gada novembrī EPAB Administratīvās padomes sanāksmē apstiprināts un 2018. gada decembrī parakstīts aizņēmums 15 miljonu eiro apmērā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), lai finansētu studentu pilsētiņas infrastruktūras modernizāciju un attīstību un 2017. gada novembrī apstiprinātais un 2018. gada februārī parakstītais projekts 12 miljonu eiro apmērā ar Latvijas Universitāti, lai atbalstītu Torņakalna Akadēmiskā centra būvniecību. 2020. gada vasarā EPAB veica abu projektu tehnisko izvērtējumu un augsti novērtēja paveikto universitāšu infrastruktūras attīstīšanā.

EPAB investē sociālajos projektos, lai veicinātu sociālo iekļaušanos un uzlabotu dzīves apstākļus visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem Eiropā. Banka nodrošina aizdevumus un garantijas tās 42 dalībvalstīm, lai finansētu projektus, izpildot noteiktus kritērijus. Potenciālie aizņēmēji ir valsts, pašvaldības, kā arī finanšu institūcijas. Banka pievērš pastiprinātu uzmanību projektu kvalitātei un to sociālajai ietekmei. Banka nodrošina tehnisko palīdzību un veic projektu uzraudzību visā projekta ieviešanas cikla laikā.

Foto no tikšanās