Budžets Jaunumi

Valdības apstiprinātajā nākamā gada valsts budžeta projektā apstiprināti pasākumi, kas stiprinās iekšlietu nozares un īpaši dienestu darbu.

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšanai 2022.gadam un turpmāk ik gadu paredzēti 20,7 miljoni eiro. Tas paredz robežpiemaksu, izmeklētāju atlīdzību, kā arī mēnešalgu izlīdzināšanu.  

Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidei, tai skaitā izmeklētāju apmācības centra izveidei Valsts policijas koledžā, 2022. gadam plānots ieguldīt teju 3 miljonus eiro. 2023. gadam šim mērķim paredzēti 1,7 miljoni eiro, savukārt 2024. gadam un turpmāk ik gadu 1,9 miljoni eiro.

Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomas izdevumi nākamajam gadam veido 1,1 miljonu eiro. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autotransporta bāzes uzturēšanai un atjaunošanai atbilstoši normatīvu prasībām nepieciešami gandrīz 12 miljoni eiro.

Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšanai 2022. gadā valdība apstiprinājusi 2,6 miljonus eiro.

2022. gada valsts budžeta mērķis ir veicināt turpmāku ekonomikas izaugsmi, iedzīvotāju labklājību, kā arī atsevišķu nozaru attīstību. Valdība ir apstiprinājusi nākamā gada valsts budžeta projektu, paredzot nozīmīgus papildu līdzekļus veselības, izglītības, iekšlietu un citām nozarēm. Tāpat panāktas vienošanās ar Latvijas pašvaldību savienību par jautājumiem, kas skar pašvaldību intereses.

Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 10,663 miljardu, savukārt izdevumi – 12,406 miljardu eiro apmērā. Salīdzinot ar 2021. gada budžetu, 2022. gadā plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēti par 1,078 miljardiem eiro lielāki. Savukārt valsts budžeta izdevumi nākamgad paredzēti par 1,642 miljardiem eiro lielāki nekā 2021. gada valsts budžeta likumā.

Gala lēmumu par 2022. gada budžeta un to pavadošajiem likumprojektiem vēl jāapstiprina Saeimai.

IeM