Budžets Finanšu ministrs Jaunumi

Piektdien, 27. janvārī, Rīgā norisinājās augsta līmeņa seminārs par veselības nozares finansēšanu un veselības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu. Dzīves kvalitāte, tostarp iedzīvotāju veselība, ir viena no valdības galvenajām prioritātēm, tādēļ tika rosināta diskusija ar mērķi veicināt diskusiju par iespējamo Latvijas veselības sistēmas finanšu ietvara pilnveidi.

“Valdības deklarācijā esam definējuši ekonomisko transformāciju par stratēģisko valdības politikas virzienu, kurā cilvēkkapitāla attīstība ir centrā kā galvenā Latvijas vērtība. Cilvēkkapitāla attīstībai ir divi fundamentāli aspekti – zināšanas un prasmes, kā arī veselīgi dzīves gadi. Ir pašsaprotami, ka tikai vesels un laimīgs cilvēks var sniegt pienesumu tautsaimniecībai un visas sabiedrības labbūtībai. Mums ir visas iespējas veidot mūsdienīgu, uz indivīda vajadzībām mērķētu un ilgtspējīgu veselības aprūpes sistēmu, jo iesaistītās puses ir gatavas diskutēt par veselības sistēmas pārvaldības un finansēšanas pilnveidi,” saka finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

Profesionālajā domapmaiņā piedalījās finanšu ministrs Arvils Ašeradens, veselības ministre Līga Meņģelsone, kā arī Valsts prezidenta kancelejas, Nacionālā veselības dienesta un akadēmiskās vides pārstāvji. Savukārt savu pieredzi ar E-veselības sistēmu un veselības apdrošināšanu Igaunijā prezentēja trīs eksperti no Igaunijas.

Prezentācijās Igaunijas Finanšu ministrijas padomnieks valsts budžeta jautājumos Tanels Ross (Tanel Ross), Tallinas Tehnoloģiju universitātes profesors Pēters Ross (Peeter Ross) un digitālās veselības arhitekts Janeks Metsalliks (Janek Metsallik) izklāstīja 15 gadu pieredzi ar Igaunijas veselības informācijas sistēmu, izglītības un datu drošības nozīmi. Viesi informēja par risinājumiem un izmantotajiem analītikas instrumentiem savā valstī un iespējām iegūtos datus izmantot sistēmas pilnveidošanā.

Diskusija bija nozīmīgs solis efektīvai resursu ieguldīšanai Latvijas veselības nozarē ilgtermiņā. Iegūtās zināšanas ļaus Latvijas ekspertiem efektīvāk pielietot jau pieejamos rīkus, kā arī meklēt efektīvākos risinājumus un rīkus datu analīzei, veselības jomas digitalizācijai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Šīs valdības izvirzītās apņemšanās veselības jomā paredz rīcību, lai mazinātu nevienlīdzību veselībā, priekšlaicīgu mirstību un darbnespēju, uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti, kā arī nostiprinātu uz pacientu centrētu aprūpi un veselību kā vērtību. Valdība apņēmusies nodrošināt ilgtspējīgu veselības aprūpes sistēmas darbību, tai skaitā sniedzot atbalstu veselības nozares kapacitātes celšanai un noturības stiprināšanai, tādā veidā stiprinot sabiedrības drošību un noturību mūsdienu nenoteiktības apstākļos.

Foto no pasākuma