Jaunumi

Finanšu ministrija informē, ka ir izsludināts projektu pieteikumu atklātais konkurss valsts pētījumu programmā “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai”. Interesenti tam aicināti pieteikties līdz 2020. gada 4. jūnijam. Zinātnisko pētījumu rezultāti par ēnu ekonomikas apmēru un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī zinātnisko pētījumu rezultātā izstrādātie priekšlikumi tiks izmantoti jaunu ēnu ekonomikas mazinošu pasākumu ierosināšanai un īstenošanai.

Programmas kopējais finansējums ir 251 536 eiro, un tās īstenošanas laiks ir 2020.-2022. gads. To īsteno projektu veidā, kurus atlasa atklātā projektu pieteikumu konkursā. Konkursa nolikumu izstrādāja Latvijas zinātnes padome sadarbībā ar Finanšu ministriju.

Noderīga ziņa? Padalies!

Finanšu ministrija ir aktīvi strādājusi pie valsts pētījumu programmas “Ēnu ekonomikas mazināšana ilgtspējīgas ekonomikas attīstības nodrošināšanai”, un 2020. gada 26. februārī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.75 programma tika apstiprināta. Viens no tās uzdevumiem ir novērtēt ēnu ekonomikas ietekmējošos faktorus tautsaimniecības nozarēs, kurām ir nozīmīga finanšu ietekme, kā arī sniegt pamatotus rīcībpolitikas ieteikumus ēnu ekonomikas mazināšanai un viedo tehnoloģiju izmantošanai, izvērtējot attiecīgo ieteikumu finansiālo ietekmi.

Valsts pētījumu programmas mērķis ir veicināt zinātnisku pētījumu izmantošanu valsts politikas plānošanā un lēmumu pieņemšanā noteiktās politikas jomās. Programmas virsmērķis ir mazināt ēnu ekonomiku un veicināt iekļaujošu un uz ilgtspējīgu attīstību vērstu ekonomisko izaugsmi, kā arī produktīvas un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību, tādējādi paaugstinot sabiedrības labklājību Latvijā.

Vairāk informācijas un nolikums pieejams Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā.

 

 

 Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā