Jaunumi

Otrdien, 8. februārī, Ministru kabinets apstiprināja rīkojumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem. Dotāciju saņems pašvaldības, kurām izlīdzināto ieņēmumu pieaugums 2022. gadā ir zemāks par pašvaldību vidējo izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu (3,1%), vienlaikus izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir zemāki par 800 eiro.

Ņemot vērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2022. gadam, nosacījumiem atbilst sešas pašvaldības. Tās ir Augšdaugavas novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Līvānu novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība un Varakļānu novada pašvaldība.

Aprēķinā par papildu valsts budžeta dotācijas piešķiršanu tiek piemērots nosacījums, ka šīm pašvaldībām tiek nodrošināti izlīdzinātie ieņēmumi ne mazāk kā 2021. gadā, iekļaujot Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai 2021. gadā piešķirto finansējumu. Ņemot vērā minēto, Augšdaugavas novada un Krāslavas novada pašvaldībai aprēķināts papildu finansējums, lai nodrošinātu minēto nosacījumu ievērošanu.

Valsts budžeta dotācija 869 278 eiro apmērā tiks nodrošināta no 64.resoram "Dotācijas pašvaldībām" paredzētā finansējuma un tiks izmaksāta vienā maksājumā.

Rīkojuma projekts pieejams Tiesību aktu portālā.