Nozares ziņas

Neatkarīga elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) padome pieņēmusi lēmumu izsludināt konkursu uz divām amata pozīcijām – valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa (attīstība) pozīcijām. Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās un konkursa pieteikuma dokumentus var iesniegt līdz šā gada 25. janvārim.  

"AST izvirzītie stratēģiskie mērķi paredz kapitālsabiedrības dinamisku attīstību, tās pārvaldības pilnveidi un digitālo transformāciju. Vienlaikus laba pārvaldība, atbildīga uzņēmējdarbība un korporatīvās pārvaldības principi, attiecībā uz valdes locekļu pilnvarojumu, paredz ierobežot atkārtotu ievēlēšanas reižu skaitu, tādejādi dodot uzņēmumam iespēju attīstīties caur jaunu redzējumu. Valsts pārvaldē labā prakse norāda uz diviem pilnvaru termiņiem, līdz ar to uz divām pozīcijām - tika nolemts uzsākt amatu kandidātu nominācijas procesu," par AST Padomes pieņemto lēmumu plašāk stāsta padomes priekšsēdētājs Kaspars Āboliņš.

Kandidātu atlases process  notiks vairākās kārtās (kopumā četrās) un tā ietvaros padziļināti tiks novērtētas šādas kompetences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, orientācija uz attīstību, komandas vadīšana, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, orientācija uz rezultātu sasniegšanu. Konkursa trešajai kārtai izvirzītajiem kandidātiem tiks uzdots sagatavot nominācijas komisijai prezentāciju par AST nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Lai nodrošinātu atklātu, godīgu un profesionālu kandidātu atlases procesu AST padome izveidojusi nominācijas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – AST padomes priekšsēdētājs Kaspars Āboliņš, nominācijas komisijas locekļi – AST padomes priekšsēdētāja vietniece Olga Bogdanova, AST padomes locekļi Aigars Ģērmanis un Armands Eberhards, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne, biedrības "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" vadītāja Dace Helmane un Latvijas arodbiedrība "Enerģija" priekšsēdētājs Aivars Āboliņš.

Atlases process tiek īstenots sadarbībā ar SIA "Executive Search Baltics" (Amrop). Ar amata kandidātiem izvirzīto prasību aprakstu un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties AS "Augstsprieguma tīkls" mājaslapā www.ast.lv.

AST Padome uz nākamo pilnvaru termiņu izvirzījusi valdes locekļus Mārci Kauliņu un Gati Junghānu. Attiecīgi Mārcim Kauliņam noteikts jauns pilnvaru termiņš līdz 2026. gada 30. aprīlim un Gatim Junghānam līdz 2026. gada 24. aprīlim. Tāpat pilnvaras līdz 2024. gada 17. decembrim turpinās valdes loceklim Imantam Zviedrim.

Konkursa vakances publicētas - https://www.ast.lv/lv/vakances

Par AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls" ir neatkarīgs elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades pakalpojumu, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, un nodrošina brīvu trešās puses pieeju pārvades tīklam. Veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu elektroenerģijas pārvadi.