AFCOS Jaunumi

Trešdien, 16. novembrī, norisinājās kārtējā Eiropas Savienības (ES) finanšu interešu aizsardzības koordinācijas (AFCOS) Padomes sēde, kurā tika pārrunātas krāpšanas novēršanas un apkarošanas jomas aktualitātes. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, par kuriem diskutēja AFCOS Padomes locekļi un pastāvīgie eksperti bija jaunas AFCOS darbības stratēģijas un pasākumu plāna izstrādes nepieciešamība, ņemot vērā to, ka līdzšinējā stratēģija izstrādāta periodam no 2020.-2022. gadam.

Sēdes laikā tika pārrunātas gan aktualitātes pasaulē, kas ietekmē krāpšanas novēršanas un apkarošanas jomu, gan izaicinājumi Atveseļošanas fonda ieviešanai un secināts, ka jaunas AFCOS darbības stratēģijas un pasākumu plāna izstrāde ir nepieciešama sekmīgai ES finanšu interešu aizsardzībai. Minēto iniciatīvu plānots iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz ar ikgadējā informatīvā ziņojuma iesniegšanu.

Tāpat sēdes laikā Eiropas prokuratūras (EPPO) prokurors prezentēja EPPO paveikto iepriekšējā gadā, kā arī informēja par nepieciešamajiem uzlabojumiem ziņošanas struktūrā, lai pēc iespējas uzlabotu savstarpējo sadarbību.

Visām AFCOS padomes darbā iesaistītajām institūcijām bija iespēja izteikties par nepieciešamajiem uzlabojumiem AFCOS ikgadējā ziņojuma Ministru kabinetam struktūrā, kā arī diskutēt par citām aktualitātēm ES finanšu interešu aizsardzības jomā.

AFCOS izveidots ar mērķi veicināt efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF). Latvijā par kontaktiestādi sadarbībai ar OLAF ir noteikta Finanšu ministrija un saskaņā ar ministrijas reglamentu AFCOS funkcijas pilda ES fondu revīzijas departaments.