Jaunumi

Finanšu ministrija sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir izstrādājusi vadlīnijas par iepirkumu veikšanu ārkārtējās situācijas laikā. Tajās apkopota informācija par publisko iepirkumu regulējuma piemērošanas iespējām efektīva publiskā iepirkuma veikšanai ārkārtējās situācijas apstākļos.

Lai maksimāli atvieglotu lēmumu pieņemšanu pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem par piemērotas un juridiski korektas iepirkumu kārtības piemērošanu ārkārtējās situācijas laikā, vadlīnijās skaidrota saīsinātu piedāvājumu un pieteikumu termiņu noteikšana, sarunu procedūras un Ministru kabineta rīkojuma par ārkārtējās situācijas izsludināšanu noteikto izņēmumu piemērošana.

Pirms iepirkuma uzsākšanas pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka atbilstošāko iepirkuma veikšanas kārtību, vērtējot konkrēto vajadzību, tās īstenošanas steidzamību ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ un publisko iepirkumu tiesiskā regulējuma piemērošanas iespējas šīs vajadzības efektīvai īstenošanai. Pasūtītājam un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir rūpīgi jāizvērtē, vai ārkārtējās situācijas apstākļu radītās steidzamības dēļ pastāv tādi faktiskie un tiesiskie apstākļi, kas ļauj konkrētās vajadzības īstenošanai veikt iepirkumu atvieglotā kārtībā.

Vadlīnijas pieejamas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.