Jaunumi

Šodien, 29. aprīlī, Finanšu ministrs Jānis Reirs tikās ar Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājas izpildvietnieci Margrēti Vestageri (Margrethe Vestager), lai pārrunātu Atveseļošanas fonda statusu un turpmākos soļus.

Latvijas Atveseļošanas fonda plānā esam palielinājuši reformu ambīcijas, pamatojoties uz Eiropas Komisijas komentāriem, tajā pašā laikā neapsolot vairāk kā mūsu valdība var īstenot. Plānam ir jābūt līdzsvarotam un  politiski dzīvotspējīgam, lai Atveseļošanas fonda ieviešana būtu sekmīga,” sarunā uzsvēra finanšu ministrs Jānis Reirs.

Tikšanās laikā finanšu ministrs informēja, ka precizētajā plānā attiecībā uz sociālo sistēmu  ir iekļauta reforma, kas nodrošinās garantētā minimālā ienākuma celšanu vismaz līdz 20% no ienākumu mediānas.

Tāpat plānā ir iekļauts papildus reformas mērķis par mājokļu politiku, kas paredz risinājumus atbalstam dažādu ienākumu līmeņu mājsaimniecībām. Tiks palielināts finansējums prasmju apguvei, lai nodrošinātu sociāli atbildīgu atbalstu pieaugušo apmācībām, kā arī īpašs fokuss vērsts uz digitālo prasmju uzlabošanu sociāli visneaizsargātākajām sabiedrības grupām.

Veselības sektorā ir stiprināti reformu mērķi, kas paredz izstrādāt cilvēkresursu stratēģiju,  veicinās veselības sistēmas ilgtspēju un uzlabos veselības pakalpojumu pieejamību. Plānā ir iekļautas apjomīgas un ambiciozas uz nākotni vērstas reformas, lai stiprinātu veselības sistēmas noturību, ilgtspēju un nodrošinātu pakalpojumu pieejamību.

Saskaņā ar Atveseļošanas fonda regulas nosacījumiem, plāna gala versijas vēlamais iesniegšanas termiņš EK un ES Padomē ir līdz 2021 .gada 30. aprīlim, ko Latvija arī apņēmusies izdarīt.

Lai EK apstiprinātu dalībvalstu plānus un piešķirtu finansējumu, būtisks pamatnosacījums ir ES Padomes rekomendāciju ievērošana. Otrs pamatnosacījums ir tas, ka plānotajām investīcijām ir jābūt saistītām ar reformām. Plānā vispirms jāietver mērķi un nepieciešamās reformas mērķu sasniegšanai.

Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility), ir jauna,  EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Mehānisma mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Ar Atveseļošanas fonda plāna projektu ikviens interesents var iepazīties ES fondu mājaslapā.