Jaunumi

Kultūras, mākslas, izklaides un atpūtas jomā strādājošiem uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā noteikto drošības pasākumu dēļ nācies ilgstoši ierobežot savu darbību. Lai palīdzētu nozarei pēc iespējas atrāk atgūties no krīzes sekām, ir izstrādāta jauna atbalsta programma mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 infekcijas izplatība.

Programmas ietvaros nozarē strādājošajiem uzņēmumiem paredzēts atbalsts aizdevumu un grantu veidā kopumā sešu miljonu eiro apmērā. Atbalsta līdzekļus komersantiem izsniegs valsts atbalsta finanšu institūcija ”Altum”.

Šis instruments ir produktīvas un mērķtiecīgas sadarbības piemērs starp nozari un atbildīgajām institūcijām. Tieši nozares pārstāvji vislabāk zina savas jomas specifiku, reālos pasākumu plānošanas laikus, nepieciešamos ieguldījumus un arī šajā Covid-19 situācijā visatbilstošākos atbalsta veidus. Kopīgiem spēkiem ar Kultūras ministriju un nozares asociācijām tas ļāvis sagatavot instrumentu, lai jau drīzumā nozare varētu drošāk atsākt darbu pie jauniem projektiem.

Atbalstu paredzēts sniegt Latvijā reģistrētiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri darbojas kultūras, mākslas, izklaides un atpūtas jomā, un kuru darbību negatīvi skārusi Covid-19 ietekme. Plānots, ka finansējumu šīs programmas ietvaros varētu saņemt aptuveni 60 nozarē strādājošie uzņēmumi.

Atbalsta finansējums tiks sniegts apgrozāmo līdzekļu veidā pasākumu īstenošanai, tostarp arī vairāku uzņēmumu sadarbības pasākumiem. 60% no atbalsta summas varēs būt aizdevums, bet 40% – grants. Lemjot par atbalsta piešķiršanu, ”Altum” izvērtēs, vai attiecīgais uzņēmums ir ekonomiski dzīvotspējīgs.

Šis atbalsta instruments palīdzēs pēc iespējas ātrāk atjaunot nozares komersantu finansiālo dzīvotspēju, ļaus mazināt Covid-19 ierobežojumu dēļ radušos zaudējumus, kā arī nodrošināt lielāku nodarbinātību ar nozari saistītajai ekosistēmai – māksliniekiem, tehniskajām kompānijām un pasākumu norises vietām.

Jaunā atbalsta programma virknei nozarē strādājošo uzņēmumu palīdzēs atrāk atgūties no krīzes sekām, drošāk atsākt darbu pie jauniem projektiem, kā arī palielināt ienākumu gūšanas iespējas kultūras, atpūtas un izklaides nozarē.

Šobrīd sadarbībā ar kultūras nozares uzņēmumu organizācijām ”Altum” sagatavo kārtību aizdevumu un grantu piešķiršanai, lai pēc programmas saskaņojuma no Eiropas Komisijas saņemšanas iespējami ātri uzsāktu programmas īstenošanu. Savukārt pieteikumus finansējuma piešķiršanai orientējoši sāks pieņemt jau martā.

Pieteikumus varēs iesniegt ”Altum” klientu portālā mans.altum.lv. Informācijai par programmas uzsākšanu aicinām sekot mājaslapā www.altum.lv

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, Latvijā ir noteikti stingri veselības drošības pasākumi. Vienlaikus ir izstrādāti arī vairāki īstermiņa un ilgtermiņa atbalsta risinājumi gan strādājošajiem, gan uzņēmējiem un nozarēm, ko tieši ietekmējusi ārkārtējā situācija un drošības pasākumu ieviešana. Apkopojums par atbalsta iespējām pieejams Finanšu ministrijas mājaslapā.

 

Новый инструмент поддержки для организаторов мероприятий в области искусства, развлечений и отдыха