Jaunumi

2021. gada 24. un 25. novembrī tiešsaistē notikušajā konferencē “Pūļa imunitāte cīņai pret krāpšanu” eksperti secinājuši, ka krāpšanas gadījumu konstatēšana un novēršana prasa kompleksus risinājumus, iesaisti no valsts pārvaldes iestādēm un ikviena sabiedrības locekļa. Īpaši Covid-19 pandēmijas laikā ir būtiski attīstījušies dažādi tehnoloģiski risinājumi, kas no vienas puses ļauj labāk pamanīt krāpšanās gadījumus, bet no otras puses rada arī jaunus, radošus risinājumus krāpniekiem.

Konferences paneļa diskusijās tika secināts, ka pūļa imunitātes veidošana ir komplekss process, kam ir nepieciešama arī sabiedrības iesaiste. Neiecietība pret krāpšanu sākas ar mums pašiem, ar apkārtējās vides sakārtošanu un mūsu attieksmi. Mūsu mērķis ir sasniegt pietiekamu sabiedrības imunitātes līmeni, lai izskaustu negodīgu rīcību un krāpšanās gadījumu iespējas, tādējādi pasargājot nodokļu maksātāju līdzekļus.

“Ar krāpšanu diemžēl varam sastapties dažādās jomās un dzīves situācijās. Svarīgi ir neatstāt to bez ievērības un rīcības. Mēs esam tie, kas veido sabiedrību un mūsu Latviju, līdz ar to katrs esam arī līdzatbildīgs par godprātīgu nodokļu nomaksu un caurspīdīgu ES fondu finansējuma ieguldījumu,” uzsver Finanšu ministrijas valsts sekretāre un Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS) Latvijā padomes priekšsēdētāja Baiba Bāne.

Konference pulcēja dažādu jomu un institūciju speciālistus no Latvijas un ārvalstīm, lai veidotu kopīgu izpratni par attieksmi, pieejām un iespējām aizsargāt Eiropas Savienības fondu līdzekļus un vairotu neiecietību pret krāpšanu.

Konferences pirmajā dienā eksperti aktualizēja tēmas nozīmi un diskutēja par krāpšanas riskiem, izaicinājumiem, metodēm, signāliem un labo praksi veiksmīgai krāpšanas atklāšanai un novēršanai, tostarp ņemot vērā Covid-19 radītos izaicinājumus. Tāpat eksperti diskutēja par tehnoloģijām kā rīku iespējamās krāpšanas atklāšanai un novēršanai.

Otrā konferences diena tika veltīta tēmai par izvairīšanos no interešu konfliktiem, to pārvaldību un pārkāpumu novēršanas riskiem. Konferences noslēgumā eksperti pārrunāja pūļa imunitātes ētiskos un psiholoģiskos aspektus.

Konferenci rīkoja Finanšu ministrija kā AFCOS Latvijā. AFCOS izveides mērķis ir veicināt efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF).

 

Konferences ieraksti pieejami Finanšu ministrijas Facebook un Youtube kontos.