Jaunumi Konference

Ceturtdien, 18. maijā, notiks Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) organizēta konference “FID konference par virtuālajiem aktīviem 2023: skats nākotnē”, kurā piedalīsies arī Finanšu ministrijas (FM) Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zitcere un Finanšu ministrijas nozares padomniece Daina Ispodkina. Konferencē FM pārstāves uzstāsies ar prezentāciju “Kriptoaktīvu regulējums Latvijā: nākotnes redzējums”.

Prezentācijā plānots apskatīt kriptoaktīvu klasifikāciju un ietvaru saskaņā ar Regulu par kriptoaktīvu tirgiem (MiCA), tirgus dalībnieku licencēšanas nepieciešamību, nacionālo kompetento uzraudzības iestādi, kas veiks tirgus dalībnieku uzraudzību, un tās sadarbību ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, Eiropas Banku iestādi un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi, kā arī Eiropas Savienības aģentūru, kas darbosies noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā (AMLA).

Ar MiCA spēkā stāšanos būs vienots tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā tirgus dalībniekiem, kas emitē un tirgo kriptoaktīvus, tai skaitā e-naudas žetonus un aktīviem piesaistītus žetonus, un sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus. Jaunais regulējums nodrošinās darījumu ar kriptoaktīviem izsekojamību, kas nepieļaus aizdomīgus darījumus, nodrošinās finanšu sistēmas stabilitāti un aizsargās patērētājus no tirgus manipulācijām un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, teroristu finansēšanas un citām noziedzīgām darbībām. Patērētāji būs labāk informēti par riskiem, izmaksām un cenām, kas saistīti ar to veiktajiem darījumiem. Tirgus dalībniekiem būs jāievēro noteikumi par pārredzamību, informācijas atklāšanu, atļauju izsniegšanu un darījumu uzraudzību.

Ņemot vērā finanšu tirgus politikas prioritātes un MiCA ieviešanas termiņu, FM pašlaik izstrādā likumprojektu par kriptoaktīviem, saskaņā ar kuru tiks noteikta nacionālā kompetentā iestāde un tās uzraudzības pilnvaras, tirgus dalībnieku licencēšanas prasības pakalpojumu sniegšanai, kā arī atbildība par tirgus dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem. Par nacionālo kompetento iestādi plānots noteikt Latvijas Banku, kas uzraudzīs kriptoaktīvu tirgus dalībniekus un izsniegs licences par pakalpojumu sniegšanu.