ES fondi Jaunumi

Finanšu ministrija aicina ikvienu skolu un mākslas skolu audzēkni, kuram svarīga Latvijas un Eiropas attīstība un nākotne, piedalīties Eiropas Savienības (ES) fondu zīmējumu konkursā “Mana Latvija Eiropā”, kas norisināsies līdz šī gada 10.oktobrim.

Latvija kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts iepriekšējos gados saņēmusi un arī turpinās saņemt ievērojamus ES fondu līdzekļus, ar kuru palīdzību Latvija ir attīstījusies digitāli, modernizējusi skolas, augstskolas un medicīnas iestādes, ieguldījusi daudzu uzņēmumu un talantu konkurētspējā un izaugsmē.

Laika periodā no 2021. līdz 2027. gadam ES investīcijām Eiropas līmenī ir izvirzīti pieci lieli mērķi:

  1. viedāka Eiropa, kas paredz pētniecības un prasmju attīstīšanu, atbalstu uzņēmējdarbībai un digitalizācijai;
  2. zaļāka Eiropa, kas paredz pielāgošanos klimata pārmaiņām un vides aizsardzību;
  3. ciešāk savienota Eiropa, kas paredz ilgtspējīgu un pieejama transporta attīstību;
  4. sociāla un iekļaujoša Eiropa, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum, taisnīgus darba nosacījumus iedzīvotājiem, sociālo aizsardzību un iekļaušanu;
  5. iedzīvotājiem tuvāka Eiropa, veicinot visu veidu teritoriju un vietējo iniciatīvu ilgtspējīgu un integrētu attīstību (vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana).

Latvija minēto mērķu sasniegšanai 2021.-2027. gada periodā saņems vairāk nekā 4,7 miljardu eiro apjomīgas ES fondu investīcijas.

2022. gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu lomai Eiropas nākotnes veidošanā. Tāpēc Finanšu ministrija aicina tieši jauniešus ietērpt savas pārdomas vizuālos mākslas darbos, atspoguļojot Latviju kā Eiropas daļu, kas ar ES fondu investīcijām vairāk nekā 4,7 miljardu eiro apmērā kļūst viedāka, zaļāka, ciešāk savienota, iekļaujošāka un iedzīvotājiem tuvāka.

Lai piedalītos konkursā:

  1. Izvēlies vienu no ES investīciju mērķiem, kas svarīgs tieši Tev, un līdz 10. oktobrim radi zīmējumu, kādu redzi Latviju kļūstam, sasniedzot šo mērķi;
  2. Nofotografē un publicē to savā sociālo tīklu profilā  (Instagram, Facebook, Twitter), atzīmējot Finanšu ministriju un pievienojot tēmturus #ESfondi, #EiropasJaunatnesGads un #EUYearOfYouth.

Saturiski bagātāko un veiksmīgāko zīmējumu autori saņems Finanšu ministrijas balvas, kā arī vizuālajos mākslas darbos iekļautais redzējums tiks ņemts vērā grafiti mākslinieku veidotajos sienu zīmējumos Rīgā un vēl četrās lielākajās reģionu pilsētās par pieciem lielajiem ES investīciju mērķiem – viedāka, zaļāka, ciešāk savienota, sociāla un iekļaujoša, kā arī iedzīvotājiem tuvāka Latvija Eiropā!