Ceturtdien, 2. decembrī, ikgadējajā Eiropas Savienības (ES) fondu novērtēšanas sanāksmē Eiropas Komisija (EK) uzteica Latviju par demonstrētajiem veiksmīgajiem rezultātiem daudzās ES fondu īstenošanas jomās, norādot, ka Latvija kopumā pārsniedz vidējo tempu starp ES dalībvalstīm 2014.-2020. gada perioda ES finansējuma izlietošanā.

Sanāksmē Finanšu ministrija (FM) un nozaru ministrijas EK pārstāvjus iepazīstināja ar ES fondu 2014.-2020. gada perioda ieviešanas stratēģisko virzību un investīciju progresu.

EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta pārstāve Linda Sproģe minēja, ka dažādos rādītājos, piemēram, projektu līgumu noslēgšanā, maksājumos projektu īstenotājiem, no EK pieprasītajās atmaksās valsts budžetā – Latvija vai nu iekļaujas vidējos vai ir virs vidējiem rādītājiem starp ES dalībvalstīm. Vienlaikus EK pārstāve pauda izpratni, ka daļa ES fondu projektu vēl tiek ieviesti un kopējie investīciju rādītāji vēl pieaugs, tāpat arī pauda sapratni par pandēmijas radīto seku ietekmi uz projektu īstenošanas gaitu. Lai esošo plānošanas periodu sekmīgi noslēgtu, EK pārstāve aicināja Latviju turpināt fokusētu risku pārvaldību. Vienlaikus viņa izteica gandarījumu par aktīvo Latvijas sociālo un sadarbības partneru interesi un vēlmi iesaistīties gan ES fondu projektu ieviešanas uzraudzībā, gan nākamā 2021. –2027. gada perioda Kohēzijas politikas programmas sagatavošanā.

Arī finanšu ministrs Jānis Reirs vērš uzmanību, ka šis ir brīdis, kad varam rezumēt Latvijas spēju investēt ES piešķirtos līdzekļus laikā no 2014. līdz 2021. gadam: “Ar ES naudu Latvija ir attīstījusies straujāk. Valsts ir augusi digitālā jomā, modernizējusi skolas, bibliotēkas un medicīnas iestādes, ieguldījusi daudzu uzņēmumu un talantu konkurētspējā un izaugsmē. Gādājam, lai Eiropas fondus valsts veiksmīgi investētu arī turpmāk, strādājot pie konkrēta plāna. Ir svarīgi, lai turpinām augt kopā.”

J. Reirs komentē, ka reizēm ikdienas steigā nepadomājam - ceļš, pa ko braucam uz darbu, ir lielā mērā tapis ar ES fondu atbalstu. Tāpat ne katru dienu piedomājam, ka ārstniecības iestādes, kas pašlaik strādā ar pilnu jaudu, ir labiekārtotas par ES līdzekļiem. Arī zinātnes progress Latvijā daudzējādā ziņā ir atkarīgs no ES atbalsta. Finanšu ministrs piebilst: “Eiropas fondu ieguldījums Latvijā ir apjomīgs, un par to liecina skaitļi!”

No 2014. – 2020. gada perioda sākuma līdz šī gada novembra vidum ar ES līdzfinansējumu Latvijā īstenoti vairāk nekā 2 tūkstoši projekti par 4 miljardiem eiro jeb aptuveni 86% no kopējā Latvijai pieejamā ES finansējuma. Projektu īstenotājiem kopā izmaksāti jau gandrīz 3 miljardi eiro jeb nedaudz vairāk kā 60 % no kopējās 4,7 miljardi eiro Latvijai pieejamās ES fondu aploksnes 2014.-2020. gadā.

Video par ES fondu 2014.-2020. gada perioda projektu rezultātiem:

ES fondi ieguldījums Latvijas attīstībā