Jaunumi

Otrdien, 6. septembrī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Latvijas-Šveices sadarbības programmas uzsākšanu, atbalstāmajām jomām un finansējuma sadalījumu, lai varētu turpināt sarunas ar Šveici par divpusējā Ietvarlīguma noslēgšanu starp Latvju un Šveici.  

Latvijai iespējamais Šveices finansējums plānots 40,4 miljoni CHF (Šveices franki), kas ir indikatīvi 41,1 miljons eiro investīcijām fokusētās jomās līdz 2029. gada decembrim. Šis būs otrais Latvijas-Šveices sadarbības programmas periods, iepriekšējais noslēdzās 2017.gadā.

“Mēs esam pateicīgi Šveicei par līdzšinējās valstu sadarbības novērtēšanu un uzticību, sniedzot jaunu atbalstu virs 40 miljoniem eiro, kuru tuvāko gadu laikā varēsim ieguldīt četrās jomās - profesionālajā izglītībā, zinātnē un inovācijās, veselībā un vides aizsardzībā. Latvijas – Šveices sadarbības programmas pirmā perioda rezultāti 2017. gadā liecināja, ka Latvijā mērķtiecīgā sadarbībā spējam šīs atbalsta iespējas pilnvērtīgi izmantot, realizējot nozīmīgus projektus visos Latvijas reģionos. Apņemamies to paveikt arī šajā, jaunajā, atbalsta periodā!” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.

Pēc sākotnējām tehniskām izpētes sarunām ar FM un par jomām atbildīgo iestāžu ekspertiem, Šveice informēja FM par savu redzējumu  - priekšlikumu Šveices programmas atbalstāmām tematiskām jomām un finansējuma sadalījumam, balstoties uz Šveices puses izvirzītām divpusējām interesēm.

Attiecīgi 6.septemrba MK sēdes lēmums ir pirmais oficiālais solis tuvāk investīciju ar Šveices grantiem  īstenošanai Latvijā. Pēc šī lēmuma FM informēs donorvalsti par valdības apstiprinājumu konkrētam Šveices finansējuma sadalījumam. FM un iesaistītās nozaru ministrijas turpinās darbu pie nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas, lai uzsāktu reālu investīciju ieviešanas periodu tādās jomās kā - Zinātnes un inovāciju sadarbība, Darba vidē balstītas mācības un izglītība, Bērnu vēža aprūpes attīstība Latvijā un Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija. Atkarībā no detalizētās dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas procesiem, pirmo programmu realizēšanu indikatīvi varētu uzsākt 2023. gada otrā pusē.