Piektdien, 29. janvārī, Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomē pārrunāts Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna projekts, tā mērķi, plānotās strukturālās reformas un investīcijas, kā arī turpmākā rīcība plāna izstrādē.

“Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekts ir sagatavots atbilstoši Nacionālā attīstības plāna mērķiem un Eiropas Komisijas ieteikumiem. Tas ir mērķēts uz mūsu tautsaimniecības transformāciju, palielinot konkurētspēju un produktivitāti.  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms, ko mēs vienkāršoti dēvējam par Atlabšanas fondu, nodrošina papildu finansējuma iespējas, lai mūsu ekonomika spētu daudz ātrāk pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas,” uzsver Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Sēde norisinājās attālinātajā režīmā, un tās laikā valdība ar sociālajiem partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, citām uzņēmēju organizācijām un pašvaldību organizāciju pārstāvjiem pārrunāja Finanšu ministrijas sagatavoto ANM plāna projektu. Sēdes dalībnieki diskutēja, kā kopīgiem spēkiem veiksmīgi sasniegt Eiropas Komisijas (EK) izvirzītos mērķus un risināt mūsu valsts izaicinājumus digitālo prasmju, klimata pārmaiņu, ekonomikas un nevienlīdzības mazināšanas jomās.

Sēdes gaitā puses vienojās, ka tiks turpināts darbs, lai ANM plāna projektu sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem pilnveidotu pēc oficiāla viedokļa saņemšanas no EK, kur eksperti vērtēs un sniegs komentārus, vai Latvijas sagatavoto ANM plānu var atzīt par atbilstošu valsts specifisko rekomendāciju izpildei un reformu virzieniem. Plānots, ka plāna projekts EK tiks iesniegts pēc tā izskatīšanas valdībā 2. februārī. Vienlaicīgi FM apņēmās sagatavot un iesniegt ANM plāna pilnveides konsultāciju saturisko un laika plānu turpmākai sadarbībai ar  nozaru ministrijām un sociālajiem un sadarbības partneriem.

ANM finansējums sniedz ievērojamu papildu Eiropas Savienības (ES) finansiālu atbalstu reformu īstenošanai. Lai šo finansējumu pilnvērtīgi ieguldītu, rūpīgi jāizsver Latvijai nepieciešamās strukturālās reformas un investīciju projekti, iekļaujot tos nacionālajā ANM plānā. Turklāt ANM ieguldījumiem jābūt cieši saistītiem ar ES Padomes rekomendācijām dalībvalstij. Garantēti pieejamais finansējums Latvijai ir 1,65 miljardi eiro, un līdz ar to ANM plāns šobrīd sagatavots par šo summu.

Darbs pie ANM ieviešanas tiek organizēts sešos virzienos – klimata pārmaiņas un ilgtspēja, digitālā transformācija, ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma, veselība, nevienlīdzības mazināšana un likuma vara. 20% no ANM līdzekļiem pēc EK ieteikumiem plānots ieguldīt digitalizācijā, bet 37% – klimata mērķu sasniegšanā.

ES Atveseļošanas mehānisma līdzekļu piešķiršanā plānota vienota pieeja visām ES dalībvalstīm. Proti, nacionālajos ekonomikas atveseļošanas plānos vispirms jāietver mērķi un nepieciešamās reformas mērķu sasniegšanai, investīcijas to īstenošanai, kā pēdējos iekļaujot konkrētus projektus, ar kuriem iecerēts mērķus sasniegt.

ANM plāna projekts un infografika pieejami ES fondu tīmekļa vietnē.