Jaunumi Nozares ziņas VID

Turpmāk robežšķērsošanas vietās uz Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežas akcīzes preču pārvietošanas paziņojums būs jāaizpilda tikai gadījumos, kad fiziskā persona Latvijas robežu šķērsos biežāk nekā 30 dienās, vai gadījumos, kad ievesto atsevišķu akcīzes preču daudzums pārsniegs daudzumu, uz kuru attiecas atbrīvojums no muitas maksājumiem. Paziņojums būs jāiesniedz arī tad, ja to pieprasīs robežkontroles dienesta amatpersona. Jaunais regulējums,[1] kas stāsies spēkā 29.novembrī, samazinās administratīvo slogu godprātīgiem ceļotājiem un paātrinās robežas šķērsošanas procesu.

Līdz šim, iebraucot Latvijā, fiziskai personai obligāti bija jāaizpilda akcīzes preču pārvietošanas paziņojums neatkarīgi no robežas šķērsošanas biežuma vai personīgajā bagāžā pārvietojamo akcīzes preču daudzuma. Aizpildot dokumentu, jānorāda atsevišķu ievesto akcīzes preču – tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu, degvielas – daudzums.

Turpmāk akcīzes preču pārvietošanas paziņojums būs jāaizpilda un jāiesniedz muitas amatpersonai tikai gadījumos, kad persona robežu šķērsos biežāk nekā 30 dienās, kā arī gadījumos, kad ievesto akcīzes preču daudzums pārsniegs daudzumu, kam piemēro atbrīvojumu no nodokļiem, vai pēc muitas amatpersonas pieprasījuma. Robežšķērsošanas vietā, kur muitas kontrole nav paredzēta, tas jāiesniedz Valsts robežsardzes amatpersonai.

Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma veidlapas būs pieejamas kompetentajā iestādē valsts robežas šķērsošanas vietā, kā arī VID mājaslapā.

Atgādinām, ka fiziska persona savam patēriņam vienu reizi 30 dienās, nedeklarējot un nemaksājot noteiktos nodokļus, ceļojot ar autotransportu no trešajām valstīm Latvijas Republikā drīkst ievest 40 cigaretes vai 20 cigarillas, vai 10 cigārus, vai 50 gramus smēķējamās tabakas vai tabakas lapu, vai karsējamās tabakas.

Alkoholisko dzērienu ievešanai ar atbrīvojumu no nodokļiem ir noteikti šādi daudzuma ierobežojumi: pilngadīga persona var ievest vienu litru alkoholisko dzērienu ar spirta saturu virs 22 % vai divus litrus alkoholisko dzērienu ar spirta saturu zem 22 %, četrus litrus nedzirkstošā vīna un 16 litrus alus. Papildus vēršam uzmanību, ka atbilstoši Eiropas Savienības sankcijām, kas noteiktas konkrētu preču importam, no Krievijas Federācijas ir aizliegts ievest stipros alkoholiskos dzērienus, liķierus un citus alkoholiskos dzērienus.

Ievedot preces, ko ir atļauts ievest, lielākā daudzumā, tās ir jādeklarē un jāmaksā akcīzes nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis un muitas nodoklis.

Ne biežāk kā vienu reizi 30 dienās ar atbrīvojumu no muitas maksājumiem fiziska persona drīkst ievest degvielu transportlīdzekļa standarta tvertnē.

Gadījumos, kad fiziskai personai ir nepieciešams šķērsot Eiropas Savienības ārējo sauszemes robežu biežāk nekā vienu reizi 30 dienās ar to pašu transportlīdzekli un persona vēlas standarttvertnē esošajai degvielai piemērot atbrīvojumu no muitas maksājumiem, akcīzes preču pārvietošanas paziņojums jāiesniedz katru reizi – gan izbraucot no Latvijas, gan iebraucot atpakaļ Latvijā.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli”[2] akcīzes preču ievešanu Latvijā neuzskata par komerciālu, ja tā nenotiek regulāri (ne biežāk kā vienu reizi 30 dienās) un ja akcīzes preces paredzētas fiziskās personas personīgai vai ģimenes lietošanai.

Tāpat likumā[3] noteikts, ka nosacījums par regularitāti attiecībā uz degvielas ievešanu ir piemērojams konkrētai fiziskajai personai un konkrētam sauszemes bezsliežu transportlīdzeklim, kas nav komerciāls transportlīdzeklis. Tas nozīmē, ka akcīzes preču pārvietošanas paziņojums ir jāiesniedz arī gadījumos, kad, iebraucot Latvijā no trešās valsts, biežāk nekā vienu reizi 30 dienās robežu šķērso viens un tas pats transportlīdzeklis, bet to vada cita fiziskā persona.

 

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 67122670 

 


[1] Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumi Nr. 727 "Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā", stājas spēkā 29.11.2022.

[2] Likuma “Par akcīzes nodokli” 21. panta 4.³ daļa.

[3] Likuma “Par akcīzes nodokli” 21. panta 4.⁵ daļa.