Jaunumi

Ceturtdien, 11. februārī, Ministru kabinetā izskatīti grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, paredzot, ka mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem no 2021. gada 1. jūlija ir izvēles iespēja MUN aprēķināšanā un nomaksā izmantot vienkāršotu nodokļa nomaksas risinājumu – saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu.

MUN maksātājam, kurš izmantos SDI kontu un nodrošinās visu saimnieciskās darbības ieņēmumu ieskaitīšanu vai iemaksāšanu SDI kontā, MUN noteiktā (procentuālā) apmērā no SDI konta apgrozījuma tiks aprēķināts, ieturēts un ieskaitīts valsts budžetā automātiski bez MUN maksātāja iesaistes, proti, to paveiks Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar kredītiestādi, kura būs atvērusi MUN maksātājam SDI kontu. Turklāt MUN maksātājs, kas izmantos minēto risinājumu, tiks atbrīvots arī no MUN ceturkšņa deklarāciju sagatavošanas un sniegšanas.

Vienlaikus likumprojekts paredz, ka lēmumu par mikrouzņēmuma kā MUN maksātāja reģistrēšanu rakstveidā neizdod, bet lēmumu paziņo, informāciju publicējot Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē, lai mazinātu administratīvo slogu.

Plānots, ka likumprojekts stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Likumprojekts skatāms MK mājaslapā. To vēl skatīs Saeima.