Jaunumi eiro

Otrdien, 2. novembrī, Ministru kabinets (MK) sēdē uzklausīja informāciju par Eiropas Centrālās bankas (ECB) digitālā eiro projekta izpētes uzsākšanu. ECB Padome šā gada 14. jūlijā pieņēma lēmumu sākt digitālā eiro izpētes projektu. Izpētes fāze ir sākusies šā gada oktobrī un ilgs 24 mēnešus. Tās laikā tiks lemts par digitālā eiro formu, pielietojamības iespējām un ieviešanas tehniskajām detaļām.

Lai arī skaidra nauda ir izplatīts maksāšanas līdzeklis neliela apjoma transakcijās, mainoties patērētāju ieradumiem, tās popularitāte samazinās. Ekonomikas digitalizācijas un tehnoloģisko inovāciju ietekmē pieaug pieprasījums pēc digitāliem maksājumu pakalpojumiem. Iespējamā digitālā eiro emisija nodrošinātu pieaugošas digitalizācijas apstākļiem piemērotu centrālās bankas naudas veidu.

Digitālais eiro būtu tā turētāja prasība pret Eirosistēmu digitālā formā. Izpētes posmā tiks aplūkotas galvenās digitālajam eiro nepieciešamās lietošanas iespējas. Tāpat tiks apskatīti visi svarīgākie jautājumi, tostarp identificēti lietošanas veidi, kurus digitālajam eiro būtu jānodrošina. Tiks pētīta tā ietekme uz tirgu, lai identificētu dizaina iespējas, kas nodrošinātu privātumu un mazinātu riskus eirozonas patērētājiem, finanšu starpniekiem un ekonomikai kopumā.

Izpētes fāzē ECB sadarbojas ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu, ES dalībvalstīm un citiem ES politikas veidotājiem. Tāpat ECB un atsevišķas eirozonas nacionālās centrālās bankas veic eksperimentus, piesaistot akadēmiskā un privātā sektora pārstāvjus, lai pētītu digitālā eiro iespējamo tehnisko dizainu un funkcionalitāti.

Latvijas Banka plāno aktīvu komunikāciju, lai finanšu tirgus dalībnieki un iedzīvotāji skaidri apzinātos digitālā eiro sniegtās priekšrocības, savukārt uzņēmumi būtu gatavi izmantot jaunās iespējas.