Jaunumi

Otrdien, 26. maijā, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināta Eiropas Savienības (ES) finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija un pasākumu plāns 2020.-2022. gadam. AFCOS darbības stratēģija ir paredzēta kā vienojošs dokuments krāpšanas apkarošanai un ES finanšu interešu aizsardzībai, aptverot gan ES finanšu līdzekļu ieņēmumus, gan izdevumus, ieskaitot arī ES fondus.

Galvenie stratēģijas rīcības virzieni ir informācijas apmaiņa un sadarbība starp AFCOS, kompetentajām iestādēm un Eiropas biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), likuma “Par atbalstu Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai” ieviešana, kā arī preventīvie pasākumi krāpšanas novēršanai. Par katru no stratēģijā definētajiem rīcības virzieniem ir izstrādāts konkrētu pasākumu plāns ar veicamajiem darbiem, atbildīgajām institūcijām un izpildes termiņiem.

Noderīga ziņa? Padalies!

Starpinstitūciju darba grupas ietvaros tika apzinātas pastāvošās problēmas institūcijās un pilnveidojamās jomas, kā arī tās lietas, kas ir izveidotas un funkcionē labi. Identificētie rīcības virzieni aptver visus krāpšanas apkarošanas ciklus: krāpšanas novēršana (prevencija), atklāšana, izmeklēšana un kriminālvajāšana, kā arī sankcijas.

AFCOS funkciju Latvijā pilda Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departaments. ES finanšu interešu aizsardzības nacionālās stratēģijas iesaka izstrādāt EK.

Stratēģija un pasākumu plāns skatāms MK mājaslapā

 

 Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā