Jaunumi

Otrdien, 18. augustā, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotu informatīvo ziņojumu par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2021., 2022. un 2023. gadam.

2021. gadam valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi ir aprēķināti 7 430,4 miljonu eiro apmērā un 2022. gadam valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi – 7 660,9 miljonu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar attiecīgā gada ietvaru izdevumi palielināti 5,9 miljonu eiro apmērā 2021. gadam un 59,0 miljonu eiro apmērā 2022. gadam. 2023. gadam izdevumi noteikti 7 410,3 miljonu eiro apmērā, kas salīdzinājumā ar ietvaru 2022. gadam samazināti 191,6 miljonu eiro apmērā.

Valsts speciālā budžeta bāzes izdevumi 2021. gadam aprēķināti 3 163,6 miljonu eiro apmērā, 2022. gadam 3 230,8 miljonu eiro apmērā un 2023. gadam 3 386,9 miljonu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar attiecīgā gada ietvaru 2021. gadam izdevumi palielināti 3,0 miljonu eiro apmērā, 2022. gadam  izdevumi samazināti 102,7 miljonu eiro apmērā. 2023.gadam izdevumi salīdzinājumā ar ietvaru 2022. gadam palielināti 53,4 miljonu eiro apmērā.

2021. un 2022. gadam bāzes izdevumi aprēķināti, pamatojoties uz likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam” noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu (ietvaru) attiecīgajam gadam. Savukārt 2023. gadam izdevumi aprēķināti, pamatojoties uz 2022. gadam apstiprināto ietvaru, koriģējot atbilstoši MK pieņemtajiem lēmumiem.

Salīdzinājumā ar apstiprināto ietvaru korekcijas veiktas ilgtermiņa saistībās, izdevumos no maksas pakalpojumiem, ārvalstu finanšu palīdzības un to atlikumiem, kā arī izdevumos pensijām un pabalstiem atbilstoši saņēmēju skaita prognozēm. Tāpat korekcijas veiktas izdevumos Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai, ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši plānotajiem projektu īstenošanas laika grafikiem. Speciālajā budžetā korekcijas veiktas, ņemot vērā prognozes valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējo bruto darba samaksu, darba tirgus rādītājiem, patēriņa cenu indeksu pa mēnešiem, saistībā ar sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēju skaita un vidējā apmēra prognozēm u.c.