Budžets Jaunumi #Budžets2023

Otrdien, 11. oktobrī, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotu informatīvo ziņojumu par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2023., 2024. un 2025. gadam.

2023. gadam valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi ir aprēķināti 9 818,2 miljonu eiro apmērā un 2024. gadam valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi – 9 307,4 miljonu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar attiecīgā gada ietvaru izdevumi palielināti 1 030,0 miljonu eiro apmērā 2023. gadam un 513,5 miljonu eiro apmērā 2024. gadam. 2025. gadam izdevumi noteikti 9 265,5 miljonu eiro apmērā, kas salīdzinājumā ar ietvaru 2024. gadam palielināti 471,6 miljonu eiro apmērā.

Salīdzinājumā ar apstiprināto ietvaru korekcijas veiktas ilgtermiņa saistībās, izdevumos no maksas pakalpojumiem, ārvalstu finanšu palīdzības un to atlikumiem, izdevumos Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši plānotajiem projektu īstenošanas laika grafikiem, kā arī izdevumos pensijām un pabalstiem atbilstoši saņēmēju skaita prognozēm. Būtiskākās izmaiņas valsts pamatbudžetā veido paredzētais papildu finansējums izdevumiem aizsardzībai līdz likumā noteiktajiem % no iekšzemes kopprodukta (IKP), valsts iekšējās drošības stiprināšanas pasākumiem, Latvijas un Baltkrievijas robežas stiprināšanai, piemaksām pie vecuma un invaliditātes pensijām, izdienas pensijas, apbedīšanas pabalsta un pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām, izdevumiem iemaksām ES budžetā, vēlēto amatpersonu un Saeimas iecelto amatpersonu mēnešalgām, 2023. gadam energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumiem un citiem.

Valsts speciālā budžeta bāzes izdevumi 2023. gadam aprēķināti 4 053,9 miljonu eiro apmērā, 2024. gadam 4 220,9 miljonu eiro apmērā un 2025. gadam 4 446,1 miljonu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar attiecīgā gada ietvaru 2023. gadam izdevumi palielināti 515,8 miljonu eiro apmērā, 2024. gadam  izdevumi palielināti 453,2 miljonu eiro apmērā. 2025.gadam izdevumi salīdzinājumā ar ietvaru 2024. gadam palielināti 678,4 miljonu eiro apmērā.

Speciālajā budžetā korekcijas veiktas, ņemot vērā prognozes valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējo bruto darba samaksu, darba tirgus rādītājiem, patēriņa cenu indeksu pa mēnešiem, saistībā ar sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēju skaita un vidējā apmēra prognozēm u.c. Palielināti izdevumi vecuma un invaliditātes pensiju izmaksām, slimības un bezdarbnieku pabalstu izmaksām, atlīdzības izmaksām par darbspēju zaudējumu un pensijas izmaksām apgādnieka zaudējuma gadījumā.