Jaunumi

Ceturtdien, 18. martā, Ministru kabinets (MK) izskatīja informatīvo ziņojumu par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu. Saskaņā ar valdības 2021. gada 23. februāra lēmumu Finanšu ministrija ir apkopojusi ministriju iesniegto informāciju par augstas gatavības projektiem 212,3 miljonu eiro apmērā, kuru īstenošanu plānots uzsākt ne vēlāk kā 2021. gada augustā un pilnībā pabeigt 2022. gadā, neradot saistības uz turpmākiem gadiem. Sadarbības partneri ir panākuši vienošanos par nosacījumiem, kas nozaru ministrijām  ir jāievēro, īstenojot projektus. Tie ir iekļauti Finanšu ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, un par to īstenošanu ir atbildīgas nozaru ministrijas.

Informāciju par augstas gatavības projektiem iesniedza Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Kultūras ministrija, Veselības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija.

Ārlietu ministrija pieprasījusi līdzekļus līdz 1,1 miljona eiro apmērā, Iekšlietu ministrija pieprasījusi līdzekļus līdz 27,3 miljonu eiro apmērā, savukārt Satiksmes ministrija – līdz 55,0 miljonu eiro apmērā autoceļu projektu īstenošanai. Tieslietu ministrija pieprasījusi līdzekļus līdz 5,5 miljonu  eiro apmērā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieprasījusi līdzekļus līdz 54,3  miljonu eiro apmērā pašvaldību augstas gatavības pakāpes investīciju projektiem, Kultūras ministrija pieprasījusi līdzekļus līdz 17,3 miljonu apmērā, un Veselības ministrija – līdz 18,2 miljonu apmērā. Izglītības un zinātnes ministrija pieprasījusi līdzekļus savas pārziņas izglītības iestādēm līdz 28,5  miljonu eiro apmērā, kā arī 5,2 miljonus eiro Kultūras ministrijas profesionālās izglītības iestādēm, savukārt papildus vēl par 7,3 miljoniem eiro virzīs izskatīšanai MK atsevišķi.

Valdība, atbalstot sagatavoto ziņojumu, atļauj ministrijām uzsākt iepirkumu procedūru, vienlaikus nosakot, ka lēmumi par finansējuma piešķiršanu tiks skatīti atsevišķi MK un saskaņoti ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju.

Informatīvais ziņojums skatāms Ministru kabineta mājaslapā