Budžets Jaunumi

2022. gada valsts budžeta projekts ir uz attīstību vērsts, atbildīgs un sabalansēts starp nozarēm. Tajā ir atvēlēti līdzekļi gan rūpēm par iedzīvotāju veselību un labklājību, gan arī nauda valsts attīstībai un investīcijām. Lēmumi tika pieņemti tā, lai turpmākajos gados izvairītos no nodokļu paaugstināšanas un finansējuma samazinājuma svarīgiem valsts pakalpojumiem.

Valdība ir vienojusies par 2022. gada valsts budžeta prioritātēm, paredzot papildu līdzekļus 696,8 miljonu eiro apmērā veselības, izglītības, kultūras, iekšlietu un citu nozaru nozīmīgiem pasākumiem. Tostarp 385,8 miljoni eiro ir paredzēti valdības un nozaru prioritātēm, 270 miljoni eiro nozīmīgām investīcijām, kā arī 41 miljons eiro Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai.

Valdība lēmusi par papildus 2022. gada valsts budžetā atbalstāmām prioritātēm 220,1 miljona eiro apmērā, tai skaitā ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam papildus paredzēti 40,6 miljoni eiro – 35 miljoni eiro medicīnas personālam, bet 5,6 miljoni eiro rezidentiem. Pedagogu darba samaksas pieaugumam atbilstoši grafikam paredzēti 15,2 miljoni eiro, savukārt iekšlietu nozarē strādājošo darba samaksas pieaugumam – 20,7 miljoni eiro.

Būtisks papildu finansējums paredzēts veselības nozarei, 49,8 miljonus eiro atvēlot onkoloģijai – kompensējamo zāļu iegādei, iekārtām un aprīkojumam. Paliatīvās aprūpes nodrošināšanai papildus paredzēti 4,6 miljoni eiro. Tāpat papildu līdzekļi paredzēti ierīcēm insulīna pastāvīgai ievadīšanai bērniem, kā arī valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas programmas paplašināšanai.

Zinātnes bāzes finansēšanai, fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem paredzēti 10,6 miljoni eiro, savukārt darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveidei un attīstībai, tai skaitā jauniešu līdzdalības veicināšanai vēl papildu 0,75 miljoni eiro. Vienlaikus Mediju atbalsta fonda darbības nodrošināšanai papildus paredzēti 2,6 miljoni eiro.

Valdība konsekventi turpina darbaspēka nodokļu sloga mazināšanu. Nākamajā gadā tiks būtiski palielināts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamais minimums, vienlaikus paaugstinot neapliekamo minimumu arī pensionāriem. Attiecīgajām izmaiņām 2022. gadā plānoti 93,8 miljoni eiro, paredzot, ka maksimālais diferencētais neapliekamais minimums, kā arī pensionāra neapliekamais minimums no nākamā gada 1. janvāra būs 350 eiro, bet no 1. jūlija – 500 eiro mēnesī.

Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 10,663 miljardu eiro apmērā, savukārt izdevumi – 12,406 miljardi eiro. Salīdzinot ar 2021. gada budžetu, 2022. gadā plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēti par 1,078 miljardiem eiro lielāki. Savukārt valsts budžeta izdevumi nākamgad paredzēti par 1,642 miljardiem eiro lielāki nekā 2021. gada valsts budžeta likumā.

Budžeta sagatavošanas procesā notika diskusijas arī ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī ar nozaru asociācijām un pašvaldībām. Sarunu rezultātā ir parakstīts MK un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vienošanās un domstarpību protokols. Valdība spējusi vienoties ar LPS par mērķētu atbalstu pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem. Ņemot vērā, ka izmaiņas IIN tieši skar pašvaldību ieņēmumus, tiek noteikts valsts budžeta papildu finansējums pašvaldību izlīdzināšanai, kas nodrošina pašvaldību izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu 2022. gadā par 3,1%, salīdzinot ar 2021. gadu. IIN ir galvenais pašvaldību ieņēmums un finanšu resurss, tāpēc ir piedāvāts arī 2022. gadā saglabāt garantijas pašvaldībām IIN prognozei 100% apjomā. Šī valdības apņemšanās nodrošina pašvaldībām budžeta ieņēmumu prognozējamību un stabilitāti.

Plānots turpināt aizņēmumu izsniegšanu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības vai paplašināšanas investīciju projektiem, kas dod iespējas mazināt pašvaldībā reģistrēto bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. Tāpat pašvaldības varēs aizņemties ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem un citiem prioritāriem investīciju projektiem.

Valsts budžets ir pamats visu nozaru norisēm gan ikdienā, gan krīzes situācijās. 2022. gada valsts budžeta projektu Saeimā plānots iesniegt ceturtdien, 14. oktobrī.