Jaunumi

Piektdien, 8. oktobrī, Rīgā epidemioloģiski drošos apstākļos norisinās Eiropas Savienības (ES) līmeņa Ekonomikas un finanšu komitejas vietnieku (EFC-A) sanāksme. Latvija ir pirmā ES dalībvalsts, kas rīko šādu pasākumu, turklāt tas ir tikai otrais šāds pasākums, kopš 2019. gadā tādu rīkoja Eiropas Centrālā banka.

Sanāksmes laikā tiks pārrunāts Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums par pēc-programmas uzraudzību, kur īpaša uzmanība tiek pievērsta piecu ES dalībvalstu (Īrijas, Portugāles, Spānijas, Kipras un Grieķijas) uzraudzības programmām. Dalībnieki arī sniegs savus priekšlikumus, kā uzraudzības programmas uzlabot nākotnē.

Eurostat pārstāvis ziņos par Atveseļošanas fonda statistiskās uzskaites jautājumiem. Tāpat dalībnieki diskutēs par Eiropas semestra nākotni, kā arī Ekonomikas attīstības un sadarbības organizācijas ziņojumiem par eirozonu un ES. Savukārt pēcpusdienā dalībniekiem paredzēts seminārs par pasaules un ES ekonomiku pēc Covid-19, kur savu skatījumu prezentēs eksperti no Financial Times, Eiropas Centrālās bankas un citām organizācijām. Pēc prezentācijām sekos dalībnieku diskusijas.

Neformālajā EFC-A sanāksmē piedalās ES Ekonomikas un finanšu komitejas vietnieki. Latviju sanāksmē pārstāv Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktors Nils Sakss un Latvijas Bankas padomniece Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ES Antra Trenko.