Jaunumi Nodokļi

No šā gada 13. oktobra līdz 2023. gada 5. janvārim notiek sabiedriskā Apspriešana par Eiropas Komisijas (EK) iniciatīvu “Uzņēmējdarbība Eiropā: ienākumu nodokļu sistēma (BEFIT)”. BEFIT ietvaros plānots ierosināt visaptverošu risinājumu attiecībā uz uzņēmējdarbības nodokļiem Eiropas Savienībā (ES). Šīs iniciatīvas mērķis ir ieviest vienotu noteikumu kopumu ES uzņēmumiem, kā arī samazināt atbilstības nodrošināšanas izmaksas un izveidot saskaņotu pieeju uzņēmumu aplikšanai ar nodokļiem ES.

EK 2021. gada 18. maijā pieņemtajā Paziņojumā par uzņēmējdarbības nodokļiem 21. gadsimtā noteikts, ka BEFIT apvienos starptautiskas grupas ES dalībnieku peļņu vienā nodokļu bāzē, kas pēc tam tiks sadalīta dalībvalstīm, izmantojot formulu, un tālāk tai tiks uzlikti nodokļi saskaņā ar valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa likmēm.

Galvenie apsvērumi ietvers to, kā piešķirt atbilstošu nozīmi pārdošanas apjomam pa galamērķiem, lai atspoguļotu tā tirgus nozīmi, kurā starptautiska grupa nodarbojas ar uzņēmējdarbību, kā arī to, kā būtu jāuzrāda aktīvi (tostarp nemateriālie aktīvi) un darbaspēks (personāls un algas), lai nodrošinātu uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu līdzsvarotu sadalījumu ES dalībvalstīs ar atšķirīgu ekonomisko profilu. Tas balstīsies uz progresu, kas panākts globālajās diskusijās, kur šie jēdzieni jau pastāv, izmantojot formulu daļējai peļņas pārdalei atbilstoši 1. pīlāram un kopīgiem noteikumiem nodokļu bāzes aprēķināšanai 2. pīlāra piemērošanas nolūkos.

Sabiedriskā apspriešana notiek EK mājaslapā.