Jaunumi

Latvijas Republikas Finanšu ministrija un Igaunijas Republikas Vides ministrija ar Eiropas Komisijas un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) atbalstu un piesaistītu ekspertu komandu ir sākušas kopīgu projektu Eiropas Savienības (ES) Taksonomijas ieviešanai Igaunijā un Latvijā, lai veicinātu ilgtspējīgu finanšu attīstību Igaunijā un Latvijā. Projekta “ES Taksonomijas ieviešana un ilgtspējīgu finanšu ceļakartes izveide Igaunijā un Latvijā” tiešsaistes atklāšanas konference notiks šā gada 6. aprīlī.

Konferenci atklās Igaunijas Vides ministrijas kanclers Mēlis Munts, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs, Eiropas Komisijas Strukturālo reformu ģenerāldirektorāta direktore Natali Beržera un ERAB Zaļo finanšu sistēmu direktore Maja Hennerkes.

Projekta mērķi ir atbalstīt ministrijas un citas iesaistītās institūcijas stratēģiskas pieejas izstrādē ilgtspējīgas finansēšanas nodrošināšanai, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un palīdzēt īstenot ES taksonomiju (saimniecisko darbību klasifikāciju) atbilstoši to prioritātēm. Projekts piedāvās integrētu pieeju, kas nodrošina konsekvenci starp mērķiem un līdzekļiem dažādās nozarēs, lai veicinātu sociāli iekļaujošu, zaļu un digitālu pāreju, tostarp ņemot vērā labo praksi un citās valstīs gūto pieredzi. Projekta gaitā tiks iesaistītas finanšu nozari, tautsaimniecību un vides jomu pārstāvošās organizācijas.

Ilgtspējīgas finanses attiecas uz visa veida finanšu pakalpojumiem, kas integrē vides, sociālos un pārvaldības kritērijus uzņēmējdarbības vai investīciju lēmumos, lai sniegtu ilgtermiņa ieguvumus klientiem, sabiedrībai un planētas bioloģiskajai daudzveidībai.

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Strukturālo reformu atbalsta programmu sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu.