Jaunumi

Atbilstoši Paziņojumam par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, 2021.gada 26.martā plkst. 10:00 notiks  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešanas sanāksmes tiešsaistes videokonferences formātā MS Teams platformā.

Prezentācija par plānošanas dokumenta – "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns" stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

Lai saņemtu pieejas saiti dalībai videokonferencē, lūdzam nosūtīt e-pastu uz adresi astrida.celmina@fm.gov.lv līdz 2021.gada 25.martam plkst. 17:00.

Plašāka informācija par sabiedrisko apspriešanu ir pieejama šeit.